НИС

Исплата дивиденде за 2021. годину

АКЦИОНАРИМА 5,78 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА

• Републици Србији ће на име дивиденде из добити за 2021. годину у буџет бити уплаћено 1.727.346.562,02 динара, а грађанима – акционарима 30,14 динара по акцији

Данас, 22. августа, компанија НИС, на име дивиденде за 2021. годину, исплатила је акционарима 5.782.121.784 динара, што је 25 одсто прошлогодишње нето добити Друштва. Ово је десета година узастопно да НИС исплаћује дивиденду акционарима. До сада је на име дивиденде исплаћено више од 60 милијарди динара.

Право на исплату дивиденде имају сви акционари који су били уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као власници акција на Дан акционара XIV редовне седнице Скупштине акционара НИС-а, односно 19. јуна 2022. године.

Компанија „Гаспром њефт“ је власник 50% акцијског капитала НИС-а, 29,87% акција поседује Република Србија, док компанија „Гаспром“ има 6,15% акција. Остатак припада грађанима, запосленима, бившим запосленима и другим мањинским акционарима. На дан 19. јун 2022. године НИС је имао 2.057.661 акционара.

Републици Србији ће на име дивиденде из добити за 2021. годину у буџет бити уплаћено 1.727.346.562,02 динара, а Република Србија остварује и приход на основу пореза који се уплаћује приликом исплате дивиденде акционарима.

Грађанима Србије који поседују акције НИС-а биће исплаћено 30,14 динара по акцији, што је износ који се добије када се од бруто вредности дивиденде по акцији (35,46 динара) одбије порез од 15 одсто који је НИС дужан да обрачуна и уплати за ове акционаре при исплати дивиденди.

Исплата мањинским акционарима обавља се преко Централног регистра хартија од вредности, на рачуне које користе за трговање акцијама или на рачуне које су доставили приликом пријављивања за бесплатне акције.

Политика дивиденди НИС-а је заснована на избалансираном приступу који узима у обзир неопходност задржавања добити за потребе финансирања будућих инвестиција, као и стопу повраћаја на уложени капитал и износ исплате дивиденди.