ИЗУЗЕТНА САРАДЊА... Ерне Сабо

Пландиште

Ерне Сабо, председник Скупштине општине Пландиште

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА КАО САМОУПРАВА СВИХ ГРАЂАНА

• Изузетна сарадња Скупштине општине са председником Општине, Општинским већем и Општинском управом која беспрекорно функционише и у роковима извршава све своје обавезе
• Владајућу већину чини 22 од укупно 23 одборника

1.Које су то најважније одлуке које је Скупштина општине Пландиште донела у овом сазиву, а које се најнепосредније тичу већине грађана општине Пландиште?

-Поред бројних одлука које је СО Пландиште донела, хтео бих као значајније да истакнем: одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. 2018. и 2019.годину, Oдлуку о преузимању оснивачких права од државе над ЈП „Полет“ Пландиште, Одлуку о организацији Општинске управе општине Пландиште, Oдлуку о усвајању Стратегије развоја социјалне заштите општине Пландиште за период 2019 – 2023. године, Oдлуку о усвајању Плана јавног здравља у општине Пландиште за период 2018 – 2025. године, Oдлуку о усвајању Локалног плана управљања отпадом општине Пландиште за период 2017 – 2027. године, Oдлуку о усвајању Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште за период од 2017. до 2021. године, Oдлуку о социјалној заштити општине Пландиште, Oдлуку о давању сагласности и усвајање Пројекта јавног приватног партнерства – замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим ЛЕД светиљкама у насељеним местима општине Пландиште, годишњи програми заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Пландиште за 2017, 2018 и 2019.годину, Статут општине Пландиште, Пословник о раду СО Пландиште, Одлуку о месним заједницама, расписивање и успешно спроведени избори за савете месних заједница. Посебно нас радују да новоизабрани савети функционишу, да су ту млађи људи вољни да раде, врло динамични и са пуно идеја.

  1. Од тих одлука, набројте оне које су најконкретније допринеле бољем социјалном положају разних друштвених слојева?

-СО Пландиште је у овом мандату усвојила више одлука у области социјалне политике, све у циљу стварања што бољег социјалног положаја својих становника. За породиље, који имају прворођено дете, а налазе се на евиденцији Националне службе за запошљавање, обезбеђујемо новчану надокнаду до прве године живора новорођенчета. Усвојене су и Одлука о усвајању Стратегије развоја социјалне заштите општине Пландиште за период 2019 -2023. и Одлука о социјалној заштити, којима су предвиђене: материјална подршка у новцу (једнократна новчана помоћ, ванредна увећана новчана помоћ), материјална подршка у натури (бесплатан оброк у основним школама, опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу, једнократна помоћ у натури, једнократна помоћ у натури за добровољно радно ангажовање), остале врсте материјалне подршке, субвенције превоза за ученике средњих школа, путни трошкови и исхрана, трошкови смештаја у Дом за ученике…

Такође, донете су и одлуке о додели новчаних награда најбољим студентима и новчаној помоћи студентима са територије општине Пландиште.

  1. Шта сматрате највећим успехом овог сазива Скупштине општине, оно што остаје као трајна вредност за будућност која долази?

    –У овом мандату, пре свега, постигнуто је сагласје одборника  у раду Скупштине и ван  ње, што би требало да се негује и надаље.  Истичем изузетну сарадњу Скупштине са Општинским већем, Општинском управом која, такође, изузетно функционише, и у роковима извршава све своје обавезе.

(Старт 013)

(Цео интервју можете прочитати у штампаном издању Старта 013)

Пројекат „Општина Пландиште – локална самоуправа у функцији самоуправе грађана“ суфинансира Општина Пландиште.

Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.