Представљамо…

Славе Бојаџиевски, в. д. директора ЈП „Урбанизам“ из Панчева

ПАНЧЕВО ЈЕ ДАНАС ЈЕДНО ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ

• Основна делатност „Урбанизма“ је доношење планских докумената, а поред јединица локалних самоуправа јужног Баната, ово предузеће те услуге пружа и трећим лицима

Јавно предузеће „Урбанизам“ из Панчева је предузеће чија је основна делатност израда планске документације и то, пре свега, за потребе суоснивача овог предузећа, а то су, осим Града Панчева, све јединице локалне самоуправе са територије Јужнобанатског округа, каже за Старт 013 директор овог предузећа Славе Бојаџиевски. Он додаје да је израда планске документације свих нивоа у складу са Законом о планирању и изградњи веома важан посао, пошто на основу тих докумената локалне самоуправе касније издају грађевинске дозволе, што је опет важно са аспекта развоја сваке од њих.

– Важно је рећи да ми добијамо захтеве и од Града Панчева и од Града Вршца, као и од свих општина јужног Баната, за квалитетну и ажурну израду планске документације и ми се трудимо да на све њих одговоримо у што краћим могућим роковима тако да то не утиче на њихов квалитет. Квалитет сваког планског документа директно је везан  за људе који живе на простору на који се документ односи и на квалитет њиховог живота и управо се зато при изради ових докумената мора водити рачуна о свим параметрима, законским ограничењима и могућностима градње на том простору – каже директор Бојаџиевски и појашњава да и привреда сваке локалне самоуправе зависи од планске документације, па се тако приликом израде сваког од ових докумената покушавају помирити сви ти услови, наравно у складу са законима и интересима саме локалне самоуправе.

РЕЧ-ДВЕ О…
  Славе Бојаџиевски је дипломирани инжењер архитектуре и како сам каже дужи период се бави послом везаним за урбанизам. У периоду од 2012. до 2016. године био је помоћник градоначелника Панчева за урбанизам, после чега је преузео место секретара Секретаријата за стамбено-комуналну делатност где се задржао две године, све до доласка у „Урбанизам“.
 – Новембра прошле године именован сам за вршиоца дужности директора овог предузећа на које сам дошао из позиција на којима сам имао прилику да  константно и интензивно сарађујем са људима и предузећима који се баве овим питањима тако да већ дуже време радим у овом сектору што ми је, на крају омогућило да доста знам о предузећу којим данас руководим и пре него што сам дошао – каже он у разговору за Старт 013.

А поред Панчева и других јужнобанатских локалних самоуправа, „Урбанизам“ израђује планску документацију и за трећа лица на тржишту што је услуга које ово предузеће наплаћује. Сваки овај документ мора проћи исту, законом предвиђену процедуру, Скупштина града мора донети одлуку о доношењу тог документа који касније она и усваја. То је једно од најзначајнијих тачака дневног реда готово сваке седнице Скупштине града Панчева која се мора усвојити апсолутном већином одборника, напомиње наш саговорник.

– Очекујем да ћемо ове године остварити још већи профит него претходне чиме ћемо оправдати наше постојање, али и створити могућност ка још бољем пословању наредне године. А поред израде планова, ми пратимо ситуацију у граду по питању сваке инвестиције. Иначе, ми смо радили документацију на основу које су створене могућности за инвестиције и у Јужној зони, за ТЕТО и „Дубоку прераду“ као и у Северној индустријској зони. Могу да кажем да је Панчево данас једно велико градилиште, што се тиче индустрије, али и изградње објеката за становање у комерцијалне сврхе па је јасно да је у граду створена повољна клима за инвестирање – сматра директор Бојаџиевски и оцењује да ће то омогућити ново запошљавање и даљи развој града. Он даље каже да, поред тога, ипак постоје и неки стечени проблеми који се решавају у ходу јер, како Бојаџиевски каже, сваки плански документ је жив, живи са људима и они са њим па тако, чим се појави потреба за његовом изменом, то ће се морати урадити: – То није спорно, сваки овај документ се мења на одређени период, ту је питање само када ће се то урадити и да ли је то у интересу града. Наравно, ту постоји много ограничавајућих фактора али зато се све измене раде у складу са правилима струке и нормативима али и потребама града.

Као највећи проблем Панчева, у урбанистичком смислу наш саговорник наводи конфликте, односно сукобу различитих интереса на терену при чијем решавању треба бити опрезан, било да ли су то интереси грађана или привреде. Ове проблеме треба решавати у складу са правилима струке и бројним условима који важе на терену.

– Оно што је тренутно актуелно јесте да очекујемо усвајање планских докумената везаних за ТЕТО а поред тога, радимо на изменама целина 3 и 5 које обухватају насеља Миса и Кудељарски насип. У завршној фази су и измене Генералног урбанистичког плана који се сада разрађују па очекујем да ускоро у уђу у завршну фазу. Недавно смо завршили и документацију која је омогућила гасификацију Ковачице, као и изградњу Северне индустријске зоне у Вршцу – наводи директор „Урбанизма“ и наглашава озбиљност тих пројеката који, по њему изискују много и труда али и времена пошто је законска процедура јасна и гломазна, али је и правична, а тиме утиче и на динамику доношења тих планских докумената.

И. Владан