(Фото: Б92 net)

Ковачица

Скупштина општине донела одлуку о условима коришћења пластичних кеса

ОД 1. ЈУЛА 2020. НЕМА ВИШЕ – МОЖЕ СЕ!

• Забрана употребе пластичних кеса не важи само за амбалаже или амбалажни материјал у који је производ упакован, као ни за биоразградиве кесе, направљене према стандардима ИСО 14021

Одлуком коју је донела Скупштина општине Ковачица забрањује се употреба и коришћење пластичних кеса за испоруку робе на месту њене продаје, осим амбалаже и амбалажног материјала у које је производ упакован, у свим малопродајним објектима, као и пијачним местима регистрованим за продају роба и услуга на подручију општине Ковачица.

У циљу спречавања и смањења комуналног отпада и спречавања штетног дејства по животну средину лица која се баве трговином су дужна да избаце из употребе пластичне кесе на месту продаје, у свим малопродајним објектима, као и у услужним и другим делатностима на територији општине Ковачица, почев од првог јула 2020.

У продајним објектима дозвољена је употреба пластичних кеса које су биоразградиве, односно произведене у складу са одредбама важећих прописа о техничким и другим захтевима за пластичне кесе са адитивом за оксидациону разградњу и биоразградњу и усвојеном стандарду СРПС ИСО 14021.

Приликом стављања пластичних кеса у промет или употребу, сваки трговински објекат мора да поседује декларацију о усаглашености пластичних кеса са техничким захтевима.

Обавезују се правна лица и ПР , који обављају трговинску делатност на територији општине Ковачица, да предузимају мере на превенцији стварања комуналног отпада у малопродајним објектима, услужним и другим делатностима, предвиђањем алтернативних решења за пластичне кесе и да подстичу иновативне механизме нешкодљиве по животну средину.

Алтернатива пластичним кесама, односно кесе које се могу стављати на располагање потрошачима на месту продаје робе, могу бити папирне и могу се стављати на располагање потрошачима без накнаде или уз накнаду.

Потрошачима се за потребе куповине, могу обезбедити и ставити на располагање и платнене торбе за куповину, без накнаде и уз накнаду.

Према члану 5  Одлуке, трговци су дужни да на месту продаје, у свим малопродајним објектима, као и услужним и другим делатностима на територији општине Ковачица, ставе потрошачима на располагање папирне кесе и торбе за вишекратну употребу, које су погодне за рециклажу, као замена за пластичне кесе.

Послове инспекцијског наџора над применом ове одлуке врши организациона јединица Општинске управе надлежна за послове инспекције путем инспектора за заштиту животне средине.