ТРАГОВИ КОЈИ ОСТАЈУ ... Саша Павлов

Панчево

Саша Павлов, градоначелник Града Панчева

РАЗВОЈНА СМО ЛОКОМОТИВА ЦЕЛЕ РЕГИЈЕ, ПА И ДРЖАВЕ!

• Што се тиче визије развоја Града Панчева у наредном периоду, паралелно са привредним опоравком, развијамо услове да Град постане и привлачно место за живот, кроз унапређење квалитета еколошких параметара и квалитета пружања здравствених, социјалних, комунално-инфраструктурних услуга, као и…

— Шта је то најзначајније што је урађено у Граду  Панчеву у време овог скупштинског сазива, како у области комуналне инфраструктуре, тако и на побољшању живота грађана свих узраста, у свим сферама њихове и свакодневице, aли и будућности?

     – Потпуно је реализован приоритетни стратешки циљ, а то је повећање запослености кроз увођење стимулативних мера у области локално економског развоја и запошљавања, дакле, привучени су инвестициони капацитети од 4.000 нових радних места и капитално-интензивне инвестиције у висини од милијарду евра. Панчево је остало доследно својој традицији индустријског центра и локомотиве привредног развоја регије Јужног Баната и целе наше државе. Град је у периоду од 2016. до данас (укључујући и пројекте који су предвиђени у 2019.) реализовао пројекте укупне вредности од 3.758.700.000 динара, од чега је из локалног буџета издвојено 2.796.639.032,18 динара, а од којих се као значајни по својим вредностима и бенефиту могу издвојити следећи:

 • Реконструкција целог интернистичког блока Опште болнице у Панчеву, чиме смо значајно утицали на подизање нивоа здравствене заштите и услова боравка пацијената и запослених лица;
НАСТАВИЋЕ СЕ… реконструисан део Опште болнице са врхунском опремљеношћу
 • У периоду од 2016-2018. завршена је изградња гасоводне мреже на целој територији Града Панчева. Приоритет је одмрзавање нерешеног питања гасовода и стврање услова грађанима за прикључење на гасну мрежу, чиме се поред финансијског бенефита подиже и ниво заштите животне средине, подизање прихода. Град Панчево суфинансира нове прикључке за свако домаћинство;

 • Више инвестиција у сектору образовања (предшколско образовање, основне школе – по насељеним местима и у граду и средње школе) које се односе на одржавање инсталација, замену фасадне столарије, замену подова и санитарних чворова, замену паркета у фискултурним салама, реконструкцију школских дворишта, отворених спортских терена и котларница. У сектору образовања није било значајних улагања у последњих 40 година, односно до доласка СНС на власт (односно до 2012. године).  Улагањима се подигао квалитет боравка ученика у школи и запосленог кадра и створила могућност за одвијање спортских активности и наставних предмета, као и подизање безбедности корисника и одржавање спортских и такмичарских манифестација. Такође, направљене су и уштеде у буџету у вези са  потрошњом енергената;

А ИЗА ЛОКОМОТИВЕ ВАГОН ПО ВАГОН… ускоро још једна фабрика у Северној пословној зони
 • Изградња соларног поља за загревање санитарне топле воде (инсталација соларних панела) чиме смо добили загревање санитарне топле воде за 3.000 домаћинстава и смањење губитка потрошње, и реконструкција Хале спортова ради подизања енергетске ефикасности битно је утицала на квалитет услуга боравка спортиста, такмичара и гледалаца, могућност грејања и хлађења путем обновљивих извора енергије, дошло је до смањења емисије штетних гасова и подизање нивоа заштите животне средине, смањења потрошње енергената и уштеда у буџету реализацијом инвестиције која је финансирана прекограничном сарадњом из ЕУ фондова;

 • Реконструкција здравствених амбуланти у насељеним местима Банатски Брестовац, Долово, Глогоњ, Качарево и у самом градском подручју,  унапредиће се квалитет живота људи посебно у руралним срединама, али утицаће се и на подизање нивоа здравствене заштите и услова боравка пацијената и рада запослених;

 • Изградња магистралног водовода Панчево – Долово и реконструкција магистралног водовода ДН 800 и изградња магистралног водовода Панчево – Јабука – Глогоњ, са санацијом водоводне мреже приступних улица. На тај начин ће се побољшати квалитет живота људи у руралним срединама, проширење мреже, могућност нових прикључака, уштеда одржавања, подизање финансијске вредности инфраструктуре и повећање прихода;

И ЛЕПО И ЗДРАВО… Народна башта, а следи уређење Тамишког кеја, Градске шуме, главног градског трга…

-Изградња и појачано и периодично одржавање мреже локалних путева у насељеним местима и самом граду у периоду од 2016-2018, чиме смо дошли до подизање нивоа безбедности учесника у саобраћају и решавање питања девастиране путне инфраструктуре.

Када ће бити завршени инвестициони пројекти чија је реализација у току, а  који су од посебног интереса за већину грађана,  и који су то значајни пројекти који су у плану да буду започети и завршени у наредних неколико година?

     – Што се тиче визије развоја Града Панчева у наредном периоду, паралелно са привредним опоравком, развијамо услове да Град постане и привлачно место за живот кроз унапређење квалитета еколошких параметара и квалитета пружања здравствених, социјалних и комунално-инфраструктурних услуга, те проширењем постојећих туристичких садржаја који град већ сада брендирају као предводника манифестационог туризма.

    У склопу тога планирана је реализација следећих пројеката:

 1. Реконструкција и доградња Тамишког кеја, у циљу изласка града на реку са пасарелом ка Градској шуми (друга обала реке Тамиш), која представља „плућа града“ и прилику за проширење спортско-рекреативног и комерцијалног садржаја, као и уређење Градске шуме;
 2. Реконструкција главног градског трга са приступним улицама (Змај Јовином, Његошевом, Војводе Живојина Мишића и Масариковом);
 3. Активности предвиђене за ЈПП, а то су асфалтирање око 37 км локалних путева у граду и насељеним местима кроз Јавно-приватно партнерство (ЈПП), набавка 60 нових аутобуса ради побољшања јавног превоза и измештање аутобуске станице из центра града и унапређење система јавног осветљења ради модернизације применом одредаба Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама;
 4. Изградња главног Постројења за прераду отпадних вода (ППОВ) са недостајућом канализационом мрежом у граду и руралним подручјима. Бенефит је подизање квалитета еколошких параметара и квалитета услова за живот;
 5. Доградња регионалне депоније ради унапређења третмана комуналног отпада – припремљен пројекат за ЈПП. Бенефит је унапређење еколошких параметара и смањење количине депонованог отпада кроз стварање нове вредности;
 6. Изградња кружног тока код „Надине кривине“ на државном путу IIА реда, на основу договора са потпредседницом Владе РС и министарком грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зораном Михајловић с председницима општина Јужнобанатског округа – путем ЈП „Путеви Србије“. На тај начин ствара се могућност приступа Северно-пословној зони 1 и 2, са државног пута;
 7. Завршетак изградње зграде Завода за јавно здравље путем Канцеларије за управљање јавним улагањима, а у циљу унапређења пружања здравствених услуга и подизања квалитета еколошких параметара;
 8. Планиране су реконструкције и доградње, путем Канцеларије за управљање јавним улагањима, Дома за децу и омладину „Споменак“ и Геронтолошког центра у Панчеву, али и Дома „Срце у Јабуци“ за лица ометена у развоју, што би довело до унапређењa пружања социјалних услуга.

  Која је Ваша порука свим становницима Града Панчева за 21. јун,  и шта је то о чему би посебно требали да воде рачуна када размишљају о том дану?

 • Што се тиче поруке свим становницима Града Панчева за 21. јун, то је да би требало да размишљају о будућности своје деце и да изађу на изборе. А будућност њихове деце је да остану у  Граду Панчеву, који ће бити предводник привредног развоја целе регије и целе државе и који ће бити једно пријатно место за живот. Те услове смо створили у претходном периоду кроз привлачење значајних инвестиција и отварање нових радних места и кроз развој, пре свега, пружања квалитетних услуга у области образовања и у области здравствене заштите, а на томе ћемо да радимо и у наредном периоду.

(Старт 013)

Пројекат „Град Панчево – будућност у огледалу садашњости“ суфинансира(о) Град Панчево