ПОШУМЉАВАЊЕ... не само паркова, а онда и ветрозаштитни појас у најкритичнијојој зони

Oпово

Са листе одобрених пројеката Министарства за заштиту животне средине

ОПШТИНИ ОПОВО ПЕТИНА ПАРЕ ЗА ДВА ПРОЈЕКТА

• Одобрена су средства за реализацију пројектa „Подизање пољозаштитног појаса дуж локалног пута“ , као и за пројекта замене котларницa, у укупном иозносу од 9.800.000 динара
• Из свог буџета Општина Опово обезбедила још пет пута толико средстава

На службеној стараници Министаства за заштиту животне средине налазе се и два пројекта која ће ово министарство суфинансирати у општини Опово.

За пројекат “Подизање пољозаштитног појаса дуж локалног пута” Општини Опово је одобрено 1.800.000 динара државне подршке, док је за пројекат замене котларница одобрен износ од 8.000.000 динара.

Ево шта је поводо тога рекао Милош Марков, председник Општине Опово:

“С обзиром да нисмо могли да одвојимо довољно средстава колико смо планирали за унапређење екологије, надали смо се да ћемо управо аплицирањем на оваквим пројектима успети да надоместимо недостатак средстава. Код Министарства за заштиту животне средине аплицирали смо на два конкурса, замену котларница и пошумљавање, који ме посебно радује јер ће се по пројекту радити ветрозаштитни појас на најкритичнијој деоници локалног пута у зимском периоду. Ако будемо дисциплиновани и то растиње будемо одржавали и чували нећемо имати проблема као раније. Оно што је најбитније јесте што смо кроз ова два пројекта директно обезбедили пет пута више средстава него што је обезбедио Фонд за заштиту животне средине.

За суфинансирање ова два пројекта Општина Опово ће поред редовних средстава издвојити још 3,2 милиона динара. На тај начин смо наш иницијални Фонд за заштиту животне средине дуплирали и на то ћемо добити још 10 милиона од ресорног Министарства”, изјавио је Милош Марков.