Економија

НИС  НАСТАВЉА СА УЛАГАЊИМА У ПАНЧЕВАЧКУ РАФИНЕРИЈУ

• Укупна вредност радова и пројеката у оквиру планског одржавања Рафинерије нафте Панчево износи 470 милиона динара

У Рафинерији нафте Панчево у марту ће бити спроведена планска обустава током које ће се изводити радови на чишћењу, ревизији и санацији опреме, као и инвестициони пројекти на већини процесних постројења, који ће омогућити побољшање опреме и њен поузданији рад.

Вредност инвестиционих пројеката, заједно са пројектима инвестиционог одржавања, процењује се на 470 милиона динара, а све активности биће изведене у складу са строгим еколошким стандардима и правилима безбедности на раду. Иако ће у оквиру  поменутих активности бити заустављени производни процеси у свим најважнијим постројењима Рафинерије, повећан обим производње у претходним месецима омогућио је да се обезбеде неопходне залихе које гарантују несметану отпрему и уредно снабдевање тржишта свим врстама деривата током обуставе рада постројења.

Кључне активности биће обављене на постројењу  С-44501 (Клаус) у циљу повећања поузданости рада постројења. Значајни инвестициони радови  планирани су и на постројењу за производњу бензинских компоненти и гасова (FCC комплекс), као и на постројењу Атмосферске дестилације. Такође, биће реализован и низ раније усаглашених техничко-технолошких измена у циљу повећања енергетске ефикасности рафинерије и побољшања рада прерађивачког комплекса током лета.

Током планског застоја, на радовима у Рафинерији биће ангажовано више од 250 запослених НИС-а и екстерних извођача.