И ЗА ДАНАС И ЗА СУТРА... Александар Стевановић образлаже други ребаланс градског буџета

Панчево

Одржана 13. седница Скупштине града Панчева

СВИ  НАМИРЕНИ, АЛИ И НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

• Буџет Града, после другог ребаланса,  износи 6.632.664.556 динара
• Посебно се водило рачуна о равномерној расподели прихода у 2021. години, како за потребе комуналног сектора, тако и  образовања и културе, али и за  нове инвестиције

На 13. седници Скупштине града Панчева, којој је председавао Тигран Киш, председник Скупштине града, најзначајнија тачка дневног реда била је она која се тиче другог ребаланса градског буџета.

Разлоге другог ребаланса буџета образложио је Александар Стевановић, градоначелник Панчева, који је истакао да се новим ребалансом посебно  водило рачуна како најрационалније распоредити остварене приходе у 2021. години, који износе близу 236 милиона динара, и то за потребе комуналног сектора, образовања и културе, али и за наставак нових капиталних  инвестиција.

По речима Стевановића, оно што је врло важно издвојити, када је у питању градски буџет и овај ребаланс, јесте да су планирана средства за капитални пројекат – набавка вртића, који ће се спроводити у три буџетске године, до потпуног решавања листе чекања на упис деце у предшколску установу. Планирана су средства у укупном износу од 110 милиона динара. За куповину новог објекта, који се налази у Улици Цара Лазара, Град је определио 55 милиона динара, чиме ће се преполовити листа чекања и у великој мери помоћи родитељима неуписане деце, јер ће се сместити још 180 деце и тиме омогућити родитељима да на адекватан начин збрину своју децу. Такође, Град је издвојио средства за адаптацију и проширење још објеката за ову намену, и то при школи у насељеном месту Долово, где ће се добити још 50 места, а адаптацијом вртића „Љиљан“ још 40 места. Издвојено је и 700.000 динара за израду пројектно-техничке документације за адапатацију дела школе за ове потребе у Банатском Новом Селу.

Затим, за наставак изградње инфраструктуре у Северној индустријској зони планирано је учешће Града од 19.753.974 динара, док ће Министарство привреде финансирати 50% без вредности ПДВ-а, за изградњу пешачко-бициклистичке стазе.

У циљу унапређења безбедности саобраћаја планирано је 6.800.000 динара за техничко опремање и семафоризацију, док је за управљање и одржавање саобраћање инфраструктуре планирано додатних 35.956.456 динара. За пројекат „Узми рачун и победи“, у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, за уређење дечијег игралишта у СРЦ „Младост“ планирана су средства у износу од 3.567.772 динара (од тога Министарство финансира 2.351.472 динара, а Град учествује са 1.216.300 динара). Град је определио и додатних 10 милиона динара за уређење још неколико игралишта за децу. Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији и доградњи спортске инфраструктуре на СРЦ „Младост“ је пројекат за који је издвојено 42.500.000 динара. За изградњу водоводне мреже у насељу Кудељарски насип – 3. фаза планирана су средства у износу од 15.592.114 динара. За рехабилитацију некатегорисаних путева у КО БНС, Долово и Јабука планирана су средства у износу од 19.934.279 која су обезбеђена из трансфера АП Војводина. Републички комесаријат за избеглице и миграције обезбедио је средства за куповину сеоских кућа у износу од 14.520.278 динара, а за куповину грађевинког материјала 4.561.458 динара. Град је конкурисано на позив Министарства рударства и енергенике за пројекат енергетске ефикасности. Заједничко финансирање је 4.000.000 динара. Планирана су средства за реализацију ИПА пројекта „Степпинг стоне“ –   Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији, у којем ће Град учествовати са 1.834.166 динара.

Опредељено је и 4 милиона динара за потребе адаптације објекта у јавној својини Града, на углу улица Штросмајерове и Димитрија Туцовића, где ће Галерија савремене уметности коначно добити свој простор.

Све у свему, буџет Града, након другог ребаланса,  износиће  6.632.664.556 динара.

Поред Предлога Одлуке о изменама одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину, одборници су разматрали и Предлог одлуке о измени Плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву, Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације Целина 2 – Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом и Предлог одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу катастарске парцеле број 3576.

Одборници су се изјашњавали и о Предлогу Одлуке о пословном, магацинском простору и зиданим гаражама града Панчева, Предлогу одлуке о изменама Одлуке о пијацама, Предлогу одлуке о изменама Одлуке о социјалној заштити грађана града Панчева, као и Предлогу одлуке о образовању Комисије за планове. На дневном реду био је и Извештај о стању животне средине на територији града Панчева за 2020. годину и измена планова и програма комуналних предузећа на територији Панчева с насељеним местима.

На свом 13. заседању, одборници Скупштине града Панчева, усвојили су Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Панчева за 2020. годину, као  и Предлог Одлуке о усвајању почетног ликвидационог извештаја „Апотеке Панчево“.

Пројекат „Град Панчево – грађанин као кључни атер локалне самоуправе града“ су/финансирао Град Панчево