ПОМОЋ ПРИВРЕДИ И... са 11. седнице Скупштине општине Ковин

Ковин

Одржана 11. седница Скупштине општине Ковин

ИВАНА ЈОВАНОВ В. Д. ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ

• Најзначајнија одлука на 11. седници СО је она која се тиче субвенција за предузетничким радњама, привредним друштвима и туристичкој привреди, а због тешкоћа у пословању због пандемије коронавируса

Одборници Скупштине општине Ковин састали су се 2. јула, по 11. пут у овом сазиву.

После усвајања дневног реда, донета је, једногласно, Одлука о утврђивању Програма расподеле и коришћења субвенција за подршку раду предузетничких радњи, привредних друштава и туристичке привреде на територији општине Ковин.

Како пише у образложењу ове одлуке, а због тешкоћа у пословању због пандемије,  распоред и коришћење субвенција као бесповратне финансијске подршке малим и средњим привредним субјектима донете су у циљу очувања привредне делатности општине Ковин, очувања запослености и обезбеђења услова за опоравак привредног сектора.
Средства су бесповратна, обезбеђена су у буџету општине Ковин за 2021. годину, у износу од 8.700.000 динара, а доделиће се у складу са Уредбом о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности de minimis помоћи и исплаћују се једнократно за 2021. годину. Захтев за коришћење бесповратних средстава подносиће се Комисији за подршку раду предузетничких радњи, привредних друштава и туристичке привреде на територији општине Ковин, која је именовама овом одлуком, а која ће у наредном периоду утврдити јавни позив за подношења захтева, са детаљима шта је потребно приложити од документације.

Скупштина општине је потом донела Одлуку о предлогу Влади Републике Србије, у вези са  преносом права јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Ковин, а односи се на објекте које користи ФК „Раднички“ Ковин, као и такву одлуку за „зграду политичких организација“, која је дата на коришћење, и укојој је смештена и Библиотека „Вук Караџић“ Ковин.
Донета је и Одлуку о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини општине Ковин „Установи за спорт“ Ковин и то: Сале за мале спортове у Ковину, отвореног терена за кошарку, терена за рукомет и мали фудбал иза ОШ „Ђура Јакшић“. Право коришћења подразумева да Установа за спорт ове непокретности не може отуђити, односно нема својинско право, већ ће их користити за обављање делатности. Са друге стране, може их издати у закуп, али само уз претходну сагласност надлежног органа општине.
Одборници су потом увојили  Извештај о спроведеним изборима за чланове савета месних заједница на територији општине Ковин, одржаним 9. маја 2021. године. Од присутних 39 одборника, њих 36 гласало је „за“, док је троје одборника СВМ-а било уздржано.
Једногласно је донето и Решење о давању сагласности на Статут недавно основане Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин.
Последње тачке дневног реда тицале су се кадровских решења. Због истека мандата, разрешени су чланови  управних и надзорних одбори свих општинских установа, и изабрани нови.

Дошло је и до промене на челу Библиотеке „Вук Караџић“. Након оставке досадашње директорке Јелене Стојановић, за в. д. директора ове установе именована је Ивана Јованов, новинарка БУС радија,  која је пре именовања поднела оставку на одборничку функцију у Скупштини општине.

Пројекат „Општина Ковин – будућност у огледалу времена садашњег“ суфинансира Општина Ковин.
Ставови изнети у подржаном медијсском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.