АУТОРИТЕТ... Јелена Стојковић Соколовић

Наш саговорник

Јелена Стојковић Соколовић, локални омбудсман Града Панчева

ДА АДМИНИСТРАЦИЈА НЕ ЋУТИ И ДА ПОШТУЈЕ РОКОВЕ

• Од прошле године, заштитник грађана Града Панчева је променио назив у локални омбудсман
• Број притужби грађана прати тренд из претходних година, а оно што локални омбудсман види као најзначајнију промену током прошле године је јачање поверења између ове институције, грађана и органа локалне самоуправе

Локални омбудсман Града Панчева је нов назив за стару градску институцију – заштитника грађана, а чији је назив промењен усвајањем нове Одлуке о локалном омбудсману у Скупштини града Панчева јула прошле године. Како нам је рекла Јелена Стојковић Соколовић, локални омбудсман Града Панчева, назив је промењен како би се градска одлука ускладила са актуелним Законом о локалној самоуправи који локалног омбудсмана дефинише као независан и самосталан орган у свом раду. Поред самог назива, суштински се ништа друго није променило, омбудсман по притужбама грађана или по споственој иницијативи  наступа снагом свог ауторитета посредовањем, препорукама или давањем решења у односу на проблеме које грађани имају приликом обраћању органима, предузећима и установама, чији је оснивач Град Панчево, а у домену рада тих органа који је одређен одлукама Скупштине града. Она подсећа да локални омбудсман не може да поступа према Градоначелнику, Градском већу, Скупштини града, као ни према судовима и тужилаштвима или  било којим републичким или покрајинским институцијама које функционишу на територији града.

УВАЖАВАЊЕ… добра сарадња са локалном самоуправом

Сваке године локални омбудсман Скупштини града подноси годишњи извештај о раду, а шта је оно што је најзанимљивије у извештају за прошлу, 2019. годину разговарали смо са Јеленом Стојковић Соколовић.

  • Током 2019. године локалном омбудсману обратило се 1082 грађана са различитим карактерима обраћања, од приватно-приватних односа до грађана који су желели да заштите своја права пред органима других локалних самоуправа у Јужнобанатском округу, што наравно није у мојој надлежности. Када говоримо о броју притужби потребно је рећи да је на основу њих формирано 144 предмета, што одговара тренду из претходних година. Кад говоримо о бројкама, морам напоменути да је окончавањем појединих поступака остварено или заштићено право већег броја грађана од самог броја грађана који су нам се обратили –  каже наша саговорница. Она додаје да омбудсман има и лиценцу за медијацију односно мирно решавање проблема међу којима је највише оних који се тичу приватних односа. Током прошле године, у канцеларији панчевачког омбудсмана формирано је десет предмета од којих су три успешно решена.

Када је реч о раду локалног омбудсмана током прошле године, мора се рећи да је остварена изузетна сарадња омбудсмана са локалном самоуправом. Када омбудсман да препоруку којом захтева да се неки недостатак отклони у року од 30 дана иначе ће обавестити органе који врше инспекцијски надзор или Градско веће, само код две препоруке овај рок није испоштован, код једне је отклоњен недостатак док је друга дата за будуће поступање. Код осталих предмета органи су отклањали недостатке још током самог поступка. Наша саговорница оцењује да је то знак да је ојачало поверење између локалног омбудсмана и грађана и између омбудсмана и органа локалне самоуправе.

  • Поступци су током прошле године били везани за ћутање администрације или непоступање по начелима добре управе. Имали смо тако проблеме око рокова сече грана дрвећа које ометају грађане или потенцијално представљају опасност. ЈКП „Зеленило“ у својим прописима нема тачно одређене рокове за ове послове, али се подразумева да они морају бити у неким разумним оквирима. Поред тога, од занимљивих предмета имали смо и један колективни, иза којег је својим притужбама стао већи број грађана. Радило се о прикључењу на канализациону мрежу где нису испоштовани рокови. Наиме, ЈКП „Водовод и канализација“ је са грађанима једне улице потписало уговор као са инвеститорима и тим уговором се обавезало на одређене рокове. Када су грађани испоштовали своје обавезе, каснило се са прикључењем њихових домаћинстава на канализациону мрежу што је довело до притужби које су решене још током поступка – објашњава Јелена Стојковић Соколовић и даље каже да је посебан проблем била забрана радова ван грађевинске сезоне, али додаје да су решењем овог поступка заштићена права не само оних грађана који су поднели притужбу омбудсману већ и свих грађана који су становници те улице.

  • Једна од две препоруке везана је и за рад Предшколске установе „Дечија радост“ односно на њихов уговор о пружању услуга. По притужби грађана, ја сам овој установи упутила препоруку да се ови уговори који склапају са родитељима деце саобразе са статутом установе и да се статутом дефинишу битни елементи ових уговора. Са једном од одредби уговора са којом се ја, као правник и заштитник права грађана никако не могу сложити је одредба о престанку пружања услуга у случају неплаћања рачуна од стране родитеља што је, по мени супротно правима и интересима детета. О детаљима како је прошла ова притужба у наведеном делу ових уговора, као и другим елементима уговора ћемо причати више следеће године када буде готов годишњи извештај о раду локалног омбудсмана за текућу годину.

А када постоји проблем везан за неки републички пропис, што је такође често предмет притужби грађана, локални омбудсман може сагледати проблем и конципирати притужбу заштитнику грађана Републике Србије. Као један од таквих случајева наша саговорница наводи проблем једне Панчевке која је пар месеци била апатрид, дакле без држављанства.

  • Она се одрекла држављанства једне далеке земље како би испунила услове да добије српско држављанство али се тај поступак одужио. Бити без држављанства онемогућава да се нормално живи пошто немате могућности да остварите своја права и то је прави проблем. После две године обратила се канцеларији локалног омбудсмана у Панчеву и ја сам сачинила притужбу и посредовала са стручном службом републичког заштитника грађана, обавештавала се о току поступка и после два месеца она је добила држављанство. То дуго трајање поступка је у овом случају било највећи проблем који смо на крају успешно решили – закључује локални омбудсман Града Панчева.

Јелена Стојковић Соколовић подсећа да је канцеларија локалног омбудсмана Града Панчева остала на истој адреси, Жарка Зрењанина 13, као и телефон 347-154 и да је ова установа за грађане отворена сваког радног дана.

За крај, важно је и напоменути да је пре недељу дана Скупштина општине Ковачица именовала Златка Шимака, једног врсног правника са великим искуством, за првог  локалног омбудсмана ове јужнобанатске општине.

И. Владан

Пројекат „Град Панчево – будућност у огледалу садашњости“ суфинансира(о) Град Панчево