ОВДЕ И КАНЦЕЛАРИЈА... Центар за социјални рад Ковачица
ОВДЕ И КАНЦЕЛАРИЈА... Центар за социјални рад Ковачица

Ковачица

Почиње реализација пројекта социјалне инклузије Рома

ЗА ПОЧЕТАК – КООРДИНАТОР

• У току је израда локалног акционог плана, који треба да понуди одговоре на сва актуелна питања друштвеног положаја ромске популације

  На конкурс, који је почетком године расписао Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, а тиче се социјалне инклузије Рома и ангажовање координатора за ромска питања у локалним самоуправама, јавио се и Центар за социјални рад у Ковачици, са садржајним пројектом, који је почетком септембра добио „зелено светло“ за његову реализацију.

  У општини Ковачица на евиденцији Центра за социјални рад има званично 130 пријављених Рома, иако их има знатно више, а шта су разлози зашто се неки не изјашњавају као Роми посебно је питање. Мултидисциплинарни приступ током реализације пројектних активности биће у функцији праве и адекватне помоћи свим лицима ромске националности, тако да ће први задатак координатора бити да на терену утврди какво је реално стање, па да потом почне са мерама социјалне инклузије Рома, и то на за њих најприхватљивији начин.

  Душанка Петрак, директорка Центра за социјални рад, за РТВ Ковачица је изјавила да ће све мере које буде предузете реализовати у сарадњи са локалном самоуправом, а да ће канцеларија координатора, која ће се налазити у просторијама Центра, увек бити отворена за сва питања која се тичу социјалног положаја Рома и њихових потреба за адекватним укључивањем у друштвене токове локалне заједнице.

  Сем тога, у току је и израда локалног акционог плана, којим ће бити обухваћена сва питања која се тичу мултидисциплинарног приступа пробелемима друштвеног положаја ромског становништва у општини Ковачица.

                                                                              (Фото: Фб страница)

Пројекат „Општина Ковачица – локална самоуправа у функцији самоуправе грађана“ суфинансира Општина Ковачица