(Фото: Википедиа)

Знакови поред пута

Црпна станица у селу Дубовац, у општини Ковин

У ФУНКЦИЈИ И ПОСЛЕ 110 ГОДИНА

• Поред историјске вредности, црпна станица има и значајну архитектонску вредност за област индустријског наслеђа јужног Баната

Село Дубовац налази се на јужном рубу Делиблатске пешчаре, и то на месту где се она спушта у алувилјалну раван реке Дунав. Насеље је настало још 1323. године, али на другој локацији од данашње, на самој обали Дунава, где се отприлике данас налази викенд насеље Слатина.

Посебан значај за развој Дубовца имало је оснивање Ковинско-дубовачке водне задруге, 1906. године. У веома кратком времену  по оснивању, ископано је 120 км канала, подигнуте две уставе (једна је била у Дубовцу) и девет армирано бетонских мостова.

У Дубовцу је 1910. године изграђена црпна станица, која је и данас у функцији, изграђени су насипи, чуварске кућице, насипске и каналске, које су биле спојене телефонском линијом. Захваљујући раду Ковинско-дубовачке водне задруге, атар села није више плављен, а за време сушних година, захваљујући мрежи канала, усеви су могли да се заливају.

Црпна станица је саграђена уз насип на самој обали Дунава. То је масивна приземна грађевина правоугаоне основе, сачињена из два дела – вишег, који има репрезентативно обрађену фасаду, и нижег, са једноставном фасадом, која је верпватно касније дограђена.

Објекат има велике полукружно засведене прозоре, велика улазна врата, такође полукружно засведена, и то на источној страни. Фасада вишег дела објекта је урађена у комбинацији опеке и малтерисаних делова са профилисаним, масивним забатним зидом, који се издиже изнад двоводног крова. Фасада нижег дела је само малтерисана, без украса.

Објекат је још увек, и после 110 година од изградње,  у првобитној функцији. Поред историјске вредности, црпна станица има и значајну архитектонску вредност за област индустријског наслеђа јужног Баната.

(Према: Банатско културно наслеђе – европско наслеђе)

Пројекат „Знакови поред пута“  суфинансира Општина Ковин.
Ставови изнети у подржаном медијсском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.