ДОБАР РАЗЛОГ... Милош Марков о разлозима за други ребаланс буџета

Oпово

Акценти са 31. седнице Скупштине општине Опово

НОВО ПОВЕЋАЊЕ ПРИХОДА У БУЏЕТУ

• Другим ребалансом општински буџет је увећан за преко 170 милиона динара у односу на првобитно пројектовани буџет за 2023. годину
• Горан Фогл нови секретар Скупштине општине, а Јелена Петровић нова директорка Центра за социјални рад, у в. д. статусу

На 31, седници Скупштине општине Опово, којој је председавао председник Ненад Јосић, пред одборницима је било 13 тачака дневног реда, од којих се чак 11 бавило кадровским питањима, од конституисања Комисије за планове општине Опово, до прихватања оставки и именовања.

Прва тачка дневног реда тицала се општинског буџетa, односно његовог другог ребаланса.

Разлоге за други ребаланс изнео је Милош Марков, председник општине. Измене и допуне Одлуке о буџету Општине Опово, по речима Маркова, последица су потребе усклађивања прихода и примања и расхода и издатака, и то на вишем нивоу од оних предвиђених првим ребалансом.

Тако је овим, другим ребалансом, буџет за 2023. годину планиран у износу од 663.754.655 динара, што је за 71.559.884 динара више него што је утврђено првим ребалансом, а за 172.437.655 динара више него што је пројектовано првом одлуком о буџету за 2023. годину, донетом крајем прошле године.

После ове одлуке, свакако добре за све кориснике општинског буџета, прешло се на кадровска питања.

Одборници су најпре донели одлуку о образовању Комисије за планове општине Опово, на челу са Радмилом Радоњић, дипл. инж. архитектуре, а потом и одлуку о именовању чланова Локалног савета родитеља, као и о именовању нових чланова Управног одбора ПУ „Бамби“, Школског одбора ОШ „Доситеј Обрадовић“ Опово, као и чланова Општинске изборне комисије и Савета за привреду.

Због разрешења Јелене Бјелице са функције директора Центра за социјални рад, како је речено на њен лични захтев, дошло је и до две оставке, једне, са функције члана Општинског већа и друге, са функције секретара Скупштине општине, а уз то и до два именовања.

Тако је Горан Фогл, после оставке на чланство у Општинском већу, именован за секретара Скупштине општине, док је досадашња секретарка Јелена Петровић, након усвајања оставке на функцију секретара СО, именована за в. д. директора за Центра за социјални рад.

(Фото. Глас Опова)

Медијски пројекат „Општина Опово – један путоказ за четири насељена места“ суфинансира Општина Опово.
Ставови изнети у медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.