Татјана Божић, чланица ГВ задужена за образовање

Панчево

Завршна конференција пројекта „Уз малу помоћ пријатеља…“

ПОДРШКА ШКОЛИ, РОДИТЕЉИМА И ДЕЦИ

• Десет основних школа опремљено дидактичким материјалом, намештајем и IT опремом

Град Панчево је успешно реализовао пројекат “Уз малу помоћ пријатеља – Превенција раног напуштања школе у Панчеву”, а који је имао подршку европских донатора. Завршна конференција пројекта одржана је у петак 27. јула 2018. године и на њој су представљени резултати и утисци учесника.

Партнер и сарадник Града Панчева на овом пројекту био је Дом за децу без родитељског старања “Споменак” и Дом здравља Панчево. Циљ пројекта био је интерсекторска подршка школама, породицама и деци из десет основних школа са територије града у којима су ученици из различитих разлога били у ризику од напуштања образовања већ у основној школи.

Чланица Градског већа задужена за образовање, Татјана Божић, истакла је да је, захваљујући овом пројекту, десет основних школа опремљено дидактичким материјалом, намештајем и ИТ опремом.

Све присутне на завршној конференцији пројекта поздравио је заменик градоначелника Предраг Живковић, који је напоменуо да су сви учесници на пројекту показали велику посвећеност и хуманост.

“Пројекат уз малу помоћ пријатеља – Превенција раног напуштања школе у Панчеву” који је 89,9 одсто финансиран из фондова Европске уније, подржао је и Покрајински секретаријат за финансије, обезбеђивањем преосталог обавезног суфинансирања.

Пројекат “Панчево – локална самоуправа у форми самоуправе грађана” су/финансирао Град Панчево