Пландиште

Акценти са 27. седнице Скупштине општине Пландиште

ДРУГИМ РЕБАЛАНСОМ ЗНАТНО ВЕЋИ БУЏЕТ

• Овог пута, за разлику од првог ребаланса, када је буџет умањен, другим ребалансом општински буџет се увећава, и то за више од 130 милиона динара, а из више разлога…

На 27. седници Скупштине општине Пландиште, којој је председавао председник Љубомир Ракић, пред одборницима је било 15 тачака дневног реда.

Као и обично, у ово доба, прво је на дневном реду био Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за период јануар – јун 2023. године.

У Извештају је наведено да је током тих првих шест месеци извршен први ребаланс буџета, којим је предвиђени буџет умањен за 34.964.000 динара и утврђен на нивоу од 650.877.732 динара.

Одборници су потом разматрали предлог Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Пландиште за 2023. годину, што је други ребаланс буџета у овој години.

Разлози за овај ребаланс су друге природе у односу на онај први.

Овог пута буџет је увећан за око 136.000.000 динара, а из разлога повећаног прилива, како из предвиђених извора буџета, тако и трансфера са виших нивоа власти, као и добровољних трансфера од стране физичких и правних лица, а ту су и неутрошена средства и средства од задуживања.

Потом су одборници разматрали извештаје о пословању ЈП „Полет“ и ПУ „Срећно детињство“, као и план рада те установе за 2023/2024. годину, а којом приликом су поднети и извештаји за рад директора, васпитно-образовног већа, педагошког колегијума, стручних актива васпитача и медицинских сестара, као и тимова за стручно усавршавање, за менторе и приправнике, за заштиту деце од насиља и злостављања и извештај о сарадњи са родитељима и сарадњи са друштвеном средином.

И на крају, уобичајено, кадровска питања, углавном што се тиче управних и надзорних одбора, а због истека мандата.

Пројекат „Једним путоказом до 14 насељених места“ суфинансира Општина Пландиште, Решење бр. 681-3/2023-II од 22. 5. 2023. Ставови изнети у медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.