Град Панчево   

ПОЗИВ ЗА САРАДЊУ – УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА И ПРИВРЕДЕ У ПРОЦЕНИ СТАЊА Е-УПРАВЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

• Анкете су доступне за попуњавање путем линка на сајту www.pancevo.rs

Програм подршке Владе Швајцарске развоју локалних самоуправа кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO започео је израду процене и анализе тренутног стања електронске усправе (е–Управе) на локалном нивоу, а резултати овог истраживања ће дати значајан допринос побољшању ефикасности, одговорности и транспарентности рада локалне самоуправе, као и унапређењу квалитета услуга за грађане и пословни сектор.

Истраживање има стратешки значај на нивоу Републике Србије и подржава га Владина канцеларија за информационе технологије и електронску управу.

Процена и анализа стања е-Управе и капацитета ЈЛС за њену примену спровешће се на републичком узорку од 60 јединица локалне самоуправе (ЈЛС). Истраживање ће обухватити и анкетирање грађана о информатичкој писмености, степену коришћења и задовољству грађана и пословног сектора постојећим електронским услугама.

Град Панчево учествује у овом истраживању, а анкете намењене грађанима и представницима привреде доступне су за попуњавање путем линка на сајту града Панчева – www.pancevo.rs, и позива грађане и привредне субјекте да се укључе и дају своје мишљење, које је од изузетног значаја за унапређење  услуга.