У ДРУШТВУ НАЈБОЉИХ... Васо Кркобабић

                             Васо Кркобабић, директор ЈКП „Качарево“

                           ПРИНЦИП ЈЕ ИСТИ, РАЗЛИКЕ СУ У НИЈАНСАМА

Укупан приход у 2015. повећан за пет милиона динара у односу на претходну годину * Онако како радимо по  много чему не заостајемо за великим градовима – каже директор Кркобабић

   ЈКП „Качарево“ основано је још крајем прошлог века, а 2014. године оснивачка права од Месне заједнице Качарево преузима Град Панчево. Предузеће, које има 19 запослених, бави се производњом и дистрибуцијом воде, одржавањем зелених површина, одношењем и депоновањем смећа, пружањем пијачних и погребних послова и свим другим пословима због којих је и основано.

    Од 2014. године на челу предузећа налази се Васо Кркобабић. Има 36 година, дипломирани је правник, ожењен, отац двоје деце. Ово је његов први интервју за Старт 013.

    * У чему је специфичност бити директор јавно-комуналног у односу на неко друго предузеће?

     – Да се послужим парафразом рефрена оне Балашевићеве песме – Принцип је исти, остало су нијансе. Основни задатак свакога предузећа, па и јавно – комуналних предузећа које пружају услуге грађанима, је да професионално обављају свој посао и да те услуге у што већем проценту наплате. Дакле, пословни циљ овог предузећа је да профитабилно послује и да сопственим радом остварује што већи приход. С обзиром да је делатност јавно комуналних предузећа специфична и да та предузећа често морају да пружају услуге грађанима које су испод реалних економских и тржишних цена, онда део прихода тих предузећа чине и буџетске дотације.

    Већ деценијама се у Србији говори како и јавно комунална предузећа треба да «послују позитивно» и да се «скину са буџета», али охрабрује да се последњих година, пре свега, упорним настојањем Владе Србије и премијера Вучића, у пракси високо вреднује пословна политика оних јавних предузећа која профитабилно послују.

    Са задовољством могу да кажем да од када је оснивачка права над овим предузећем преузела Скупштина Града Панчева, успевамо успешно да послујемо, а то значи да повећавамо приход предузећа сопственим радом и да у релативном односу смањујемо буџетске дотације из градске касе.

    Сматрам да управо по овом критерију – да ли више зарађујеш на тржишту и мање оптерећујеш јавну касу, управо треба вредновати рад јавно комуналних предузећа и људи који руководе тим предузећима. Укупан приход предузећа у 2014. години износио је нешто више од 23 милиона динара, а прошле 2015. године преко 28 милиона динара. То сведочи да смо сопственим радом зарадили више, с обзиром да су буџетске дотације биле на истом или нешто већем нивоу. Овоме је пресудно допринела већа наплата потраживања за пружене комуналне услуге и строга контрола свих трошкова у складу са законом.

   * Који су то највећи проблеми с којима се сусрећете?

     – Проблеми се могу поделити на дневне и, рекао бих, стратешке. Што се дневних обавеза тиче, Јавно комунално предузеће «Качарево» успешно обавља све своје радне обавезе. Одредили смо приоритете које морамо реализовати на дневном, недељном и месечном плану и тога се придржавамо. Наравно, свокодневни живот понекад захтева и корекције наших планова, има непланских кварова уређаја, опреме, возила, али све то успешно «у ходу» решавамо.

    За сада је још увек велика непознаница каква ће  бити судбина јавно комуналних предузећа по насељеним местима. Но,  какво год решење било, од суштинског значаја је да се ниво комуналних услуга мора унапредити и то мора бити основни параметар за сваку одлуку. Качаревци ће на овоме посебно инсистирати, јер досадашњи ниво комуналних услуга и ниво културе који смо постигли на ово нас обавезује.

    * Шта сматрате највећим успехом који сте до сада постигли?

    – За протекле две године  начинили смо кључни економски  и финансијски заокрет, и из зоне текућих губитака и дуговања ушли у зону стабилног пословања. Ово смо постигли пре свега ригорозном контролом свих трошкова пословања и сталним напорима да повећамо приход сопственим радом. У томе смо у потпуности успели. Средином 2014. пословае ЈКП «Качарево» било је оптерећено  дуговањем од близу 12 милиона динара за неплаћене рачуне за утрошак електричне енергије, онда и неисплаћене четири зараде запосленима, дуговања према осигуравајућим кућама,  дуговања за изгубљене судске спорове, као и низом великих потраживања од стране великих дужника. У протеклом периоду сва ова дуговања смо измирили и прошлу годину смо завршили са највећом нето добити од свих јавно комуналних предузећа у насељеним местима.

   Оснивач, Град Панчево, помогао нам је да измиримо део дуговања према ЕПС-у, који је у једном тренутку износио близу четири милиона динара, док смо сва остала дуговања измирили самостално. Највећи приход остварујемо кроз производњу и дистрибуцију пијаће воде и наплата за ову услугу је преко 82 одсто. Међу првим приоритетима била нам је и уредна исплата зарада, и већ скоро годину и по дана запослени плату примају на време. Успели смо да обновимо и дотрајалу машинерију, купили смо нове косачице, тримере, чистаче за снег, ремонтовали пумпе за воду…

    Посебно водимо рачуна и о безбедности на раду. Сви запослени имају квалитетну личну заштитну одећу и обућу. У наредном периоду  још више ћемо радити на томе да се запослени у свакодневном раду придржавају свих стандарда безбедног рада. Планирамо и стручне обуке за запослене, јер све је више савремених машина са којима се ради, па и запослени морају обновити своје знање.

    * Како сте задовољни сарадњом са грађанима?

    – Пружати комуналне услуге није ни лако ни једноставно. Никада у потпуности не можете задовољити све. Управо због овога имамо приоритете у раду и када је реч о одржавању зеленила у насељу испред јавних објеката, одржавање травнатих површина око СРЦ «Језеро», кошења и уређења других зелених површина, радове на гробљу и све захтевније обавезе у изношењу и одлагању смећа и секундардних сировина. По уредности у снабдевању домаћинстава водом и брзином интервенција у случају кварова на водоводној мрежи, ЈКП «Качарево», тврдим, не заостаје за ефикасношћу комуналних предузећа у великим градовима. То грађани Качарева сигурно препознају и то је свакако један од разлога за високу наплату пружених комуналних услуга.

    * Шта планирате да урадите на плану подизања нивоа  услуга?

    – У сарадњи са Градом, који је наш оснивач, ширићемо обим, али подизати и квалитет наших услуга. Ово можемо постићи само уколико наставимо да водимо домаћинску бригу о сваком трошку и још више повећамо наплату за пружене услуге. Код неких постојећих услуга и неких нових које ћемо тек увести мораћемо кориговати и цене и верујем да ће Градско веће у чијој је ово надлежности имати разумевања за наше захтеве.

    У комуналном смислу Качарево је неспорно уређено насеље градског типа. Међутим, основни проблем овог, као и доброг дела Панчева и свих осталих насеља, је недостатак канализације и решавање проблема са отпадним водама. Овај посао је започет, положе су цеви, али се онда стало. Проблем по својој финансијској тежини превазилази могућности једне месне заједнице, па и наше, тако да очекујемо од Града да  нам помогне како бисмо наставили и завршили започети посао и тако предупредили све веће проблеме који ће несумњиво настајати нерешевањем овог питања.