СВЕ СПРЕМНО... Зденка Јокић

Разговор с поводом

Зденка Јокић, директорка ЈКП „Грејање“ Панчево

ШТО СЕ НАС ТИЧЕ, И КАД ДОЂЕ  – НЕМА ЗИМЕ

• ЈКП „Грејање“ Панчево je између две грејне сезоне, у ванредним условима изазваним пандемијом коронавируса, успешно завршава редовне послове одржавања како би 15. октобра све кренуло без проблема
• Панчево има највеће соларно термално постројење на Балкану
• Без повећања цена ове грејне сезоне

За ЈКП „Грејање“ Панчево претходну грејну сезону, завршену 3. маја ове године, пратиле су уобичајне техничке потешкоће настале хаваријама на старим топловодима и инсталацијама, али и финансијске потешкоће изазване проглашеном ванредном ситуацијом због епидемије COVID 19. На прагу предстојеће, нове грејне сезоне, успешно се  приводе крају ремонти и припремни радови на опреми за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, каже за Старт 013 директорка овог предузећа Зденка Јокић.

  • Проглашењем ванредног стања и препоруком да се станови корисника греју без прекида, а да се омогући одложено плаћање услуга за време трајања ванредног стања, ЈКП „Грејање“ је последњих месеци грејне сезоне удвостручило потрошњу енергената и повећало расход, а са друге стране крајем првог и почетком другог квартала бележило је велики пад прихода из продаје својих услуга. Као предузеће које не добија субвенције и дотације из буџета Града или других нивоа власти и које се искључиво финансира из сопственог прихода, нисмо били укључени ни у један програм помоћи Града, а као јавно комунално предузеће ни у државни програм помоћи привреди, улагали смо велике напоре да очувамо текућу ликвидност и да сервисирамо своје обавезе, које нам нису биле одложене, пре свега обавезе према „Србијагасу“ и ЕПС-у за утрошене енергенте који чине преко 75 посто годишњих расхода предузећа. У том периоду одустали смо од појединих инвестиција у овој години, као што је почетак изградње новог објекта за радионице и магацин на топлани Котеж, набавке возила за теренске потребе, а набавке веома битне за функционисање производње и дистрибуције смо одложили за неко време чекајући повољнију ситуацију у другој половини године – објашњава директорка „Грејања“, додајући да су ипак постављени приоритети за овај период и то на основу већ преузетих обавеза па је тако после скоро две године ово предузеће исплатило котао снагe 25 MW за топлану на Котежу у вредности од скоро 58 милиона динара.
ОГРАЂЕНА… топлана на Содари

Тренутно се изводе радови повезивања новог котла на постојећи систем како би могао да буде укључен у производњу топлотне енергије у предстојећој сезони, а поред тога је извршено и повезивање и пуштање контејнерске котларнице за загревање санитарне топле воде набављене прошле године, као и електроремонти котларница и горионика, извршено баждарење 353 мерила топлотне енергије, а приводи се крају њихово поново повезивање, Ремоноване су транспортне пумпе и вентили на топланама и у подстаницама, замењене су дотрајале  цеви у објектима по налозима, уграђени диктир системи у подстаницама, саниране хаварије топловода  на неколико потеза у систему, по објектима се инсталације  допуњавају водом  како би се завршили сви неопходни радови и провере до почетка нове грејне сезоне 15. октобра.

  • У складу са преузетим обавезама из Меморандума са Америчком агенцијом за међународни развој о донацији од 200 плочастих соларних колектора и пратеће опреме са документацијом, вредној око 100 хиљада долара, извршили смо потпуну реконструкцију крова са челичним носачима за колекторе и повезали ново соларно кровно поље на постојећи систем загревања санитарне топле воде на колтарници на Котежу. Уз соларно постројење од 700 kw, финансирано претходних година из IPA програма прекограничне сарадње и ово ново постројење од 350 kw, Панчево данас поседује највеће соларно термално постројење на Балкану, те као такво се нашло у фокусу Европске банке за обнову и развој (EBRD) која је финансирала префизибилити и физибилити студију за изградњу великог термалног соларног постројења са сезонским складиштем (BIG SOLAR PANČEVO) нa 10 хектара које би се изградњом и пуштањем у рад могло користити и за загревање станова, што би донело дугорочну уштеду у потрошњи гаса и смањење емисије штетних гасова у атмосферу.

Како се ради о великој инвестицији коју није могуће извести средствима предузећа или Града, очекујемо да се Град у наредном периоду одреди по питању  изводљивости овог пројекта – открива наша саговорница и додаје да је по завршетку грејне сезоне завршено измештање дела топловода, као и да је изграђен и нов шахт у Улици Кеј Радоја Дакића, у оквиру пројекта изградње Потамишког колектора.  Израђене су и армирано-бетонске плоче као заштита топловода на Тргу Краља Петра Првог и у Његошевој улици, као учешће „Грејања“ у пројекту Града на свеобухватној реконструкцији овог дела центра Панчева у оквиру којег ће радови убрзо бити настављени. Корисници нових објеката у Карађорђевој 10 и Лава Толстоја 62 су прикључени на систем, а у току су и радови на изградњи топловода дужине 400 метара за потребе новоизграђене стамбене зграде за социјално становање у Улици Радивоја Кораћа бб на Стрелишту. Због безбедности и заштите објеката постављена је ограда око топлане Котеж, а у овој години ограђена је и топлана на Содари.

Како каже директорка „Грејања“ Зденка Јокић, наплата потраживања овог градског ЈКП се након три месеца ванредног стања полако враћа у редовно стање, Редовне платише у континуитету остварују попуст од 5 посто за измирење својих рачуна до 20. у месецу, али ипак велики број дужника и даље не успева да изврши своје обавезе. Она подсећа да су последње опомене пред тужбу послате пре годину дана, а да због ванредног стања, опомене за неизмирене рачуне у марту нису слате, па самим тим није било ни утужења грађана, што је такође условило пад прихода у том периоду.

  • ЈКП „Грејање“ у континуитету апелује на све дужнике да реагују по добијеним опоменама и дођу да се договоримо како на најбољи начин, а у складу са прописима, измире своја дуговања и избегну додатне трошкове утужења и извршења – подсећа на крају разговора Зденка Јокић, директорка ЈКП „Грејање“ Панчево.

В. Илић

Фото: СиБ

Пројекат „Град Панчево – будућност у огледалу садашњости“ суфинансира(о) Град Панчево