Ковачица

Завршна конференција пројекта „Унапређење руралног развоја кроз учинковито управљање имовином“

ЗА ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА И…

• Суштински корисници Програма јесу локалне самоуправе у Србији, односно локална администрација и шира локална заједница, цивилно друштво и привреда

У сали Скупштине општине Ковачица, 21. септембра 2020. године, одржана је завршна конференција пројекта “Унапређење руралног развоја кроз учинковито управљање имовином”, који спроводе Општине Ковачица и Ковин, у оквиру програма Exchange 5. Програм Exchange 5 спроводе Министарство државне управе и локалне самоуправе и Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ у Министарству финансија, док је Стална конференција градова и општина (СКГО) имплементациони партнер.

С обзиром на теме и садржину Програма, веома значајну улогу имали су и Сектор за имовинско-правне послове и Сектор буџета у Министарству финансија и друге ресорно надлежне националне институције, Министарство за европске интеграције, као и Делегација Европске уније у Републици Србији. Суштински корисници Програма јесу локалне самоуправе у Србији, односно локална администрација и шира локална заједница, цивилно друштво и привреда.

Конференцију је отворио Петар Вишњички, заменик председника Општине Ковачица, који је испред Oпштине поздравио све присутне и изразио задовољство због успешне реализације пројекта која је значајно допринела сарадњи обе општине. Ипред пројектног тима учесницима се обратио Даниел Магду, шеф одсека за локални економски развој у општина Ковачица.

Даниел Магду је представио на који начин је Општина Ковачица развила систем савременог управљања јавном имовином и добробити које је пројекат донео за економски развој Општине са посебним фокусом на рурални развој. Он је истакао да су створени додатни услови за ефикасно управљање непокретностима које поседује Општина захваљујући овом пројекту и изградњи капацитета општинског особља да се овом темом, која је законска обавеза свих локалних самоуправа, бави на ефикасан и транспарентан начин. Кроз овај пројекат, потенцијални инвеститори, заинтересовани за коришћење локалне јавне имовине биће боље информисани о критеријумима коришћења и транспарентној алокацији јавне имовине у Ковачици. Кроз овај пројекат унапређено је решење за евиденцију јавне имовине, за одређени број приоритетних непокретности је утврђена њихова тржишна вредност а подаци о имовини у власништву/коришћењу од стране обе општине ће се континуирано преносити у централну базу података којом управља Републичка дирекција за имовину. Магду је посебно истакао значај сарадње и међуопштинске размене са општином Ковин за унапређење рада у обе општине у овој области.

На завршној конференцији говорила је и Слађана Ћириковачки, саветница за послове локалног економског развоја у Општини Ковин.  Он је истакла да је пројекат био успешан, пре свега захваљујући изузетној сарадњи две општине, размени искустава везаних за новине у управљању имовином, као и софтверска решења и попуњавање базе података.       Испред Сталне конференције градова и општина учесницима се обратила Милена Радомировић, менаџерка програма Exchange 5, која је представила програм и похвалила општине Ковачица и Ковин за успешно спроведени пројекат и сјајну међуопштинску сарадњу.

Конференцију је затворила менаџерка пројекта Тамара Бабић, која је закључила да нови приступ управљању општинском имовином, унапређене организационих структура и решења за евиденцију јавне имовине, промовисање потенцијалних модела и пројеката за коришћење општинске имовине представљају важне елементе у даљем развоју општина Ковачице и Ковин, што и јесте била сврха овог пројекта. Период реализације пројекта био је 21 месец. Пројекат „Унапређење руралног развоја кроз учинковито управљање имовином“ вредан 146.208,57 евра финансира ЕУ (ИПА 2014), а кофинансира Република Србија у оквиру Грант шеме Програма Exchange 5, има за циљ да унапреди управљање имовином у општинама Ковачица и Ковин.

Општи циљ пројекта је допринос руралном развоју у Ковину и Ковачици кроз стварање ефикасног система управљања јавном имовином. Кроз специфичне циљеве пројекат ће повећати капацитет општина у Ковачици и Ковину за интегрално управљање јавном имовином, развити ефикасан и транспарентан систем прикупљања података и процесе у складу са законским захтевима за управљање својином и подржати развој нових пословних модела и инвестиционих пројеката за коришћење својине кроз управљање портфолиом јавне својине.

Више о пројекту можете сазнати на http://skgo.org/strane/348

Пројекат „Општина Ковачица – локална самоуправа у функцији самоуправе грађана“ суфинансира Општина Ковачица