Велики Гај

Још једна радионица  Удружења „СЕЛО ПЛУС“

ЦИЉ ЈЕ ОДРЖИВИ РАЗВОЈ СЕЛА

• Радионица је одржана у поквиру израде Стратегије руралног развоја Града Вршца и општина Пландиште и Бела Црква

У оквиру израде Стратегије руралног развоја Града Вршца и општина Пландиште и Бела Црква, одржана је још једна у низу радионица у организацији Удружења „СЕЛО ПЛУС“.

Успела радиионица одржана је у аутентичном простору АГРО РУРАЛНОГ ХУБ-а у Великом Гају, у недељу, 20. септембра.

Присутним учесницима радионице, не само из Великог Гаја, него и из Пландишта, Купиника, Велике Греде и Хајдучице, представљено је Л.А.Г. Удружење “СЕЛО ПЛУС“ и његово функционисање путем LEADER програма и ИПАРД фондова, а све СА  циљем побољшања услова живљења на селу, унапређењу свести грађана о значају заштите животне средине, о томе како  повећати  учинак пољопривредне производње, унапредити усслове   развоја туризма, а говорило се и о као и разним  другим темама од значаја за одрживи развој села.

Пројекат „Општина Пландиште – будућност у огледалу сасашњости“ суфинансира Општина Пландиште.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.