ЗА ОПШТЕ ДОБРО... Сања Петровић (Фото: kovin.org.rs)

Ковин

Сања Петровић, председница Општине Ковин

МОТИВАЦИЈА И РАДНА АТОМОСФЕРА – РЕЦЕПТ ЗА УСПЕХ

• Ветроелектране Балкана“ су пустиле у рад највеће ветрогенераторско поље на Западном Балкану „Чибук“, које се састоји од 57 ветротурбина, укупне снаге 158,46 мегавата и снабдеваће струјом 113.000 домаћинстава и  смањити емисију угљен-диоксида за више од 370.000 тона годишње

Поред Вршца, где је на челу града Драгана Митровић, градоначелница, и на челу још једне локалне самоуправе Јужнобанатског управног округа (на чијем је челу Данијела Лончар)  овог пута општинске, налази се, такође, жена – Сања Петровић, председница Општине Ковин.

Ево пет питања Старта 013 и пет одговора председнице Петровић

Шта је урађено на плану модернизације Општинске управе и њене веће функционалности и ефикасности?

     –Уведена је електронска скупштина, односно могућност одржавања електронских седница Општинског већа и СО Ковин, софтвер за финасије, софтвер за управљање људским ресурсима, а очекујемо и одобравање пројекта СКГО за стручну помоћ (обуке) на тему управљања људским ресурсима. У току је реализација заједничког пројекта са општином Ковачица, који је започео децембра 2018. године и трајаће до јуна 2020-те: „Унапређење руралног развоја кроз учинковито управљање имовином”, а очекивани резултат је ажурна база општинске имовине у новом софтверу повезана са Дирекцијом за имовину Републике Србије. Укупна вредност пројекта прелази 146 хиљада евра, програм финансира Европска унија из средстава ИПА 2014, Министарство државне управе и локалне самоуправе је корисник у смислу индиректног управљања средствима, док је СКГО имплементациони партнер. Веома значајну улогу има и Министарство финансија с обзиром на садржину подршке и теме које су великим делом у надлежности овог министарства.

Какве мере предузимате на плану социјалне политике у циљу помоћи разним категоријама становништва?

    –На основу скупштинске Одлуке о правима и услугама социјалне заштите на територији општине Ковин, у 2019. години, из буџета општине Ковин обезбеђено је преко 65 милиона динара  за проширена права  и то: за једнократне новчане помоћи; за породиље – новчана помоћ за незапослене породиље за прво и друго дете у износу од 10.000 динара месечно до истека једне године живота детета; једнократне новчане помоћи пензионерима са најнижим пензијама у износу од 4.000 динара; комуналне услуге примаоцима социјалне помоћи; опремање старих социјално угрожених лица; накнаде у случају смрти за социјално угрожене; накнаде за становање  и живот у заштићеним условима, намењене избеглим и интерно расељеним лицима; за смештај у прихватне станице.

СА ДЕЦОМ… Сања Петровић на обележавању „Дечје недеље“

Обезбеђена су средства за превоз ученика средњошколаца из сиромашних породица, преко 15 милиона динара и 7 милиона од АП Војводине,  путем конкурса. Износ од 9,5 милиона динара је обезбеђен за бесплатне ужине за основце, за школски прибор за социјално угрожену децу  и за опрему и смештај деце корисника социјалне заштите такође. Финансијска помоћ за новорођену децу исплаћује се у износу од 30.000 динара, за прво, друго, треће и четврто новорођено дете од исте мајке чији родитељи имају пребивалиште или боравиште на територији општине Ковин у тренутку рођења детета и уколико се непосредно брину о детету. На основу покрајинског конкурса, обезбеђена су и средства за регресирани превоз студената.

За Дневни боравак за лица са сметњама у развоју, чији су корисници деца и млади са сметњама у менталном развоју, са аутизмом и вишеструким поремећајима, у овој години обезбеђено је готово 11 милиона динара, а рад на развијању ове услуге се наставља: у току је проширење објекта у складу са свим важећим стандардима.

И ове године обезбедили смо средства у износу од преко 5 милиона динара за рад геронто домаћица кроз пројекат „Помоћ у кући“ који спроводи Црвени крст Ковин. Услуга је проширена и изван Ковин, на нека од насељених места, где су ангажоване још три геронто домаћице.

У овој години издвојили смо и 2,55 милиона динара за спровођење ЛАП-а за унапређење положаја Рома на територији општине Ковин, за образовање,  запошљавање, становање и за унапређење здравствене и социјалне заштите.

Које су то специфичности Ковина у односу на остале општине и градове Јужнобанатског управног округа?

    –Мислите вероватно на наше  специфичне предности, па бих ту најпре издвојила природне вредности – јединствена карактеристика општине Ковин је што се на њеној територији налазе два специјална резервата природе прве категорије: СРП „Делиблатска пешчара“, СРП „Краљевац,  затим три предела идентификована као станишта заштићених и строго заштићених врста: пашњачке степе „Хатарице“, акумулација „Црна бара“ и „Смедеревска ада“ и 46 км обале Дунава, својеврсног међународног еколошког коридора. Затим, ту је наш туристички производ – јединствен у Европи, макета тока  Дунава, на остацима тврђаве “Стари град” у Ковину, дужине 146 метара, а представља ток велике европске реке кроз Србију.

СА ЖЕНАМА… Сања Петровић на традиционалном „Банатском фруштуку“

Од институција, по томе се издваја Специјална болница за психијатријске болести “Ковин”, спада у највеће психијатријске болнице у земљи.

Ту је и Рудник Ковин – угаљ се вади са дна језера које је повезано са Дунавом, и представља јединствену подводну експлоатацију угља на свету.

„Ветроелектране Балкана“ су завршиле изградњу и пустиле у рад највеће ветрогенераторско поље на Западном Балкану „Чибук“, које се састоји од 57 ветротурбина, укупне снаге 158,46 мегавата и снабдеваће струјом 113.000 домаћинстава и  смањити емисију угљен-диоксида за више од 370.000 тона годишње. За нас као локалну самоуправу веома је важна чињеница да ће 2% годишњег прихода ветроелектране да се усмери у општински буџет: тачније 1,5% у општински, а 0,5 одсто „иде“ Мраморку, јер се ветропарк налази на  територији ове месне заједнице.

У Ковину имамо и највећу фабрику за прераду и производњу печурака „Делта Данјуб“. Хала инвеститора из Индонезије  је највећа покривена узгојна површина за производњу печурака у Србији, а у Плочици имамо и јединствену фабрику за производњу компоста за гајење печурака „CHAMPICOMP”.

Који су то најзначајнији инвестициони пројекти који се планирају у наредном периоду?

-Планирамо да наставимо са утврђеном стратегијом равномерног развоја свих насељених места, свакако, а најзначајнији пројекти за наредни период су: санација постројења за пречишћавање воде за пиће у насељеним местима Плочица и Дубовац;     изградња објекта градског купалишта у Ковину (базен са пратећим садржајима); санација објеката ОШ “Бора Радић” у Баваништу и ОШ “Предраг Кожић” у Дубовцу (у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања), као и извођење радова на реконструкцији и санацији Задружног дома у Делиблату.

  • Чиме се највише поносите од онога што сте као председница општине постигли?

-Добри међуљудски односи и међусобно поштовање између сарадника, максимално радна атмосфера, уз велику мотивацију свих нас – то је према мом мишљењу, што се и у пракси показало, основни предуслов за сваки успех.

Пошто смо успели у томе да, без сујете, сваки појединац пружи свој максимум, за опште добро, поносна сам апсолутно на све оно што смо тимски урадили, без обзира да ли је у питању капитални објекат или нека, по стандардима, мања инвестиција, јер све има своју вредност, за ове или оне грађане, или за све њих заједно, свеједно.

С. Батало

Пројекат „Ковин јуче и данас – оно што остаје“ суфинансира Општина Ковин.