Незаборавник

БУНАР У ПАДИНИ

• Бунар је изграђен пре више од 200 година и добио је назив Шајбенов бунар, пос становнику Падине који је у његовој непосредној близини имао кућу

Са циљем да се консолидује Банатска војна граница (1764 – 1872), почетком 19. века, у два наврата, у Падини су досељени Словаци евангелисти из централне Словачке и Ердеља. До тада у том месту су живели Румуни, који су се због изузетно тешких услова за живот, иселили у оближњи Уздин.

Јаки ветрови из Делиблатске пешчаре  и недостатак воде чинили су живот и новим колонистима неподношљивим. Проблеми су донекле решени ископом неколкко заједничких бунара.

Први бунар је ископан 1814. године, а остали неколико година касније. Вода из бунара преношена је колима до кућа и онда пресипана у цистерне.

Један од тих бунара сачуван је и данас, након обављене санације, тзв. Шајбенов бунар, који је свој назив добио по мештанину који је у његовој непосредној близини имао своју кућу.

(Према: Културно наслеђе Баната – европско наслеђе)