Вршац

Реализација пројекта „Интегрисана подршка запошљавању ромске популације“

ФОРМИРАНА МРЕЖА ЗАЈЕДНИЧКЕ САРАДЊЕ

• Мрежа ће презентовати овај пројекат као пример добре праксе. Након завршетка пројекта, Мрежа заједничке сарадње ће наставити са својим радом и реализацијом активности

Град Вршац је у оквиру пројекта „Интегрисана подршка запошљавању ромске популације“ формирао мрежу заједничке сарадње која ће радити у простору који је адаптиран и опремљен за време имплементације пројекта у улици Дворска број 50, у Вршцу.

Протокол је потписан,  и од наредне недеље почиње се са радом. Две особе из локалне самоуправе ће бити на располагању понедељком, средом и петком од 08 до 12 часова, а по потреби и чешће. Мрежа тренутно броји 24 члана и отворена је за пријем нових чланова. Финансијска средства за реализацију будућих активности обезбедиће се делом из буџета Града, а преосталим делом пројектно и из домаћих и страних донација. Канцеларија за локални и економски развој Града Вршца активно ће помагати мрежи у припреми и писању предлога пројеката из области социјалне инклузије и унапређења положаја Рома на тржишту рада, на територији Града Вршца.

Мрежа ће инсталирати фејсбук и инстаграм профиле, преко којих ће промовисати пројекат и остварене резултате, као и информисати заинтересоване стране и ширу јавност о будућим активностима мреже. Мрежа ће у периоду након завршетка пројекта покушати да оствари сарадњу са сличним телима на територијама других општина и градова, у циљу реализације већих, регионалних пројеката сличног карактера. Такође ће у другим општинама и градовима са којима је успоставила комуникацију, Мрежа презентовати овај пројекат као пример добре праксе. Након завршетка пројекта, Мрежа заједничке сарадње ће наставити са својим радом и реализацијом активности.

Пројекат „Град Вршац – будућност у огледалу садашњости“ суфинансира Град Вршац.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

(Према: Градски сајт)