Нови Сад

Признање Општини Алибунар на Међународном сајму пољопривреде

ПОЉОПРИВРЕДА У ФОКУСУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

• Општина Алибунар је издвојила 10.000.000 динара из свог буџета за мере подстицаја регистрованим пољоприведеним газдинствима

На 88. Међународном сајму пољопривреде у Новом Саду Општини Алибунар је додељено признање за предвиђене подстицаје развоју агробизниса на својој територији у току 2021. године.

Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2021. годину, Општина Алибунар је издвојила 10.000.000 динара из свог буџета за више мера подстицаја регистрованим пољоприведеним газдинствима.

Ево које су то мере:

Регрес за набавку репродуктивног материјала (вештачко осемењавање); кредитна подршка која се огледа у финансирању односно суфинансирању камате за краткорочне и дугорочне пољопривредне кредите; подстицаји за набавку опреме за пчеларство, подстицаји при осигурању усева, плодова, вишегодишњих засада расадника и животиња; суфинанасирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говеда, свиња.

Наведене мере биће реализоване у наступајућем периоду кроз расписивање конкурса за сваку од њих, а формираће се и  комисије за подстицање развоја пољопривреде.

Зорана Братић, председница Општине Алибунар, изразила је задовољство оваквим признањем, с обзиром да је Општина Алибунар усвојила један овакав програм чијом ће се реализацијом позитивно утицати на економски и социјални развој руралне средине, подизање конкурентности производње и стварање тржишно одрживог произвођача, боље коришћење расположивих ресурса, подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача, а све то кроз повећање и стабилност дохотка пољопривредних газдинстава.

Пројекат „Општина Алибунар – грађанин у функцији актера локалне самоуправе општине“ суфинансира Општина Алибунар.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове јединице локалне самоуправе која је доделила средства.