ПРВИ ПУТ... др Ненад Зарић на презентацији пројекта

Панчево

Представљен пројекат „Прекогранична мрежа за едукацију и истраживање природних ресурса“

РЕЗУЛТАТИ ЗА ДВЕ ГОДИНЕ

• Реализацијом пројекта, који се спроводи кроз Интерег – ИПА програм прекограничне сарадње Румунија – Србија, а чији је носилац Регионална развојна агенција „Јужни Банат“ Панчево, почиње прва детаљна анализа квалитета земљишта и водотокова у Јужном Банату и Темишварском региону

Регионална развојна агенција „Јужни Банат“ Панчево носилац је пројекта „Прекогранична мрежа за едукацију и истраживање природних ресурса“ у Србији, који је представљен на конференцији за медије, одржаној данас,  17. децембра,  у Панчеву.

Др Ненад Зарић, научни сарадник на Биолошком факултету и руководилац истраживања у пројекту, каже да се програм бави истраживањем квалитета земљишта и водотокова у региону, односно утицајем пољопривреде и других антропогених активности на квалитет земљишта и воде.

„Ово је први пут да се овако детаљно истраживање обавља како на територији Јужног Баната тако и на територији Темишварског региона. Предвиђено је да пројекат траје две године. Годину дана ће се радити узорковање земљишта и воде, након тога ће се радити анализа свега тога и на основу добијених података и статистичке обраде тих података ми ћемо знати стање и квалитет и земљишта и воде у региону. На основу свих тих добијених података ми ћемо написати књигу смерница где ћемо корисницима тих природних ресурса, односно пољопривредницима и управљачима водотокова сугерисати да ли и даље да користе одређену врсту пестицида и вештачког ђубрива или би требало то смањити. Понудићемо им и алтернативе, објаснићемо им како да користе неке здравије алтернативе да бисмо имали и здравију храну у овом региону“, објаснио је др Ненад Зарић.

Пројекат се спроводи кроз Интерег-ИПА Програм прекограничне сарадње Румунија-Србија. Укупна вредност пројекта је 1.124.337,90 ЕУР. Регионална развојна агенција Јужни Банат доо Панчево има на располагању буџет од 578.943,75 ЕУР, од чега 85% суфинансира кроз ИПА ИИ Програм претприступне помоћи, а 15% из сопствених средстава. Део тих средстава је обезбеђен кроз финансијску подршку Покрајинског секретаријата за финансије Аутономне Покрајине Војводине.

„Румунска страна купује инструмент који ће моћи да мери количину токсичних и тешких метала у животној средини, док ће Регионална развојна агенција „Јужни Банат“ купити опрему на којој ће се мерити количина пестицида, инсектицида и хербицида“, каже др Ненад Зарић.

Пројекат се бави заједничким изазовима у заштити и одрживој употреби најбитнијих природних ресурса, пољопривредног земљишта и воде, у пограничном региону округа Јужни Банат и округа Тамиш.

„У ове две регије се загађење не прати систематски. Недостатак података изазива недостатак акција директних корисника, у погледу заштите и одрживог коришћења природних ресурса. Општи циљ пројекта је успостављање прекограничних мониторинг система и мрежа за образовање. Кроз мониторинг системе ће се анализирати земљиште и вода на присуство загађујућих супстанци које потичу из интензивне пољопривреде. Ти подаци ће бити прослеђени корисницима, властима и становништву у пограничном подручју, уз промовисање одрживог коришћења ресурса из животне средине“, каже др Зарић.

У оквиру пројекта планирана је набавка вредне опреме у виду инструмената ЛЦ-МС/МС, као и пратећа лабораторијска опрема и све неопходне хемикалије за припрему и анализу узорака.

Главни учинак пројекта су успостављени мониторинг системи који ће се користити за прикупљање података о загађењу (тешки метали, пестициди, хербициди и инсектициди) у животној средини; упутство за одрживу употребу природних ресурса, направљено на основу података прикупљених мониторинг системима; радионице о добијеним подацима и саветовање корисника природних ресурса, као и управљача задужених за ове ресурсе; семинари на којима ће се информисати локално становништво и друге циљне групе о добијеним подацима и како користити упутство за одрживу употребу природних ресурса.

„Локално становништво пограничног региона имаће користи од ове заједничке прекограничне акције, јер ћемо добити податке о стању пољопривредног земљишта и водних ресурса, а самим тим и хране произведене у региону. То ће имати позитиван утицај на квалитет хране која се производи и конзумира у овом региону. Ово ћемо остварити успостављањем мониторинг система којим ћемо прикупљати податке о стању природних ресурса. Ови подаци ће се користити за израду упутства за одрживо коришћење природних ресурса. Упутство ће бити представљено на радионицама и семинарима са различитим циљним групама и позитивно ће утицати на директне кориснике (пољопривреднике, агрономе, риболовце), власти на различитим нивоима (локални, регионални и национални)“, казао је др Ненад Зарић.

Током имплементације пројекта ће се успоставити нова прекогранична сарадња која ће служити за праћење загађења, за ширење резултата мониторинга и за промоцију заштите животне средине. Праћење загађења биће нови приступ који се није користио у овим регионима. Активности на пројекту допринеће свести становника у две регије о загађењу, заштити и одрживој употреби ресурса из животне средине.

„Једна од тачака у Поглављу 27 претприступних преговора Европској унији је управо одређивање тачака на водотоковима на којима ће се мерити утицај пољопривреде на квалитет тих вода. Овај пројекат практично доприноси испуњавању те тачке из претприступних преговора“, закључио је др Ненад Зарић.

ИПА пројекат „Прекогранична мрежа за едукацију и истраживање природних ресурса“ – „Cross-border network for education and resercsh of natural resources“ спроводе Банатски универзитет пољопривредних наука и ветеринарске медицине „Краљ Михај И Румунски“ и Регионална развојна агенција Јужни Банат доо Панчево у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Румунија (Interreg – IPA CBC Romania-Serbia Programme), каже се у саопштењу за јавност Регионалне развојне агенције „Јужни Банат“, у напомену да је особа за контакт Слободан Петраш, руководила Сектора за развој привреде (e-mail: slobodan.petras@rrajuznibanat.rs).