ПОТПИСИВАЊЕ, ПА... Маја Витман (прва с десна) у холу Покрајинске владе

Панчево

Покрајина суфинансира значајан пројекат у сфери екологије

УКЛОНИТИ ОТПАД ТАМО ГДЕ МУ ЈЕ МЕСТО

• Циљ нашег пројекта је да се допринесе успостављању интегралног система управљања отпадом на територији Града Панчева и очисти нелегално депонован отпад са дивљих депонија, као и да се комунални чврсти отпад са дивљих депонија транспортује на санитарну депонију – каже Маја Витман, градска менаџерка

После конкурса Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, стигао је позив на адресу Града Панчева.

Позив је садржао добре вести. Да неко дође на потписивање уговора о суфинансирању пројекта с којим је Град Панчево конкурисао на једном од два конкурса које је расписао Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, а с циљем побољшања услова живљења и заштите природних ресурса, а с циљем идрживог друштвеног и економског развоја, како градских тако и руралних средина у АП Војводини.

На потписивање уговора у Нови Сад је отишла Маја Витман, градска менаџерка, а уговором су одобрена три милиона динара за уклањање дивљих депонија са 13 локација на територији Града Панчева и одношење отпада тамо где му је место – на санитарну депонију на Доловачком путу.

Дивље депоније представљају велики еколошки проблем и средства добијена на овом конкурсу искористићемо за уклањање дивљих депонија на територији Града Панчева. Циљ нашег пројекта је да се допринесе успостављању интегралног система управљања отпадом на територији Града Панчева и очисти нелегално депонован отпад са дивљих депонија, као и да се комунални чврсти отпад са дивљих депонија транспортује на санитарну депонију. Чишћењем дивљих депонија стварају се услови за исправно поступање са отпадом из домаћинстава, како у здравственом смислу, тако и у погледу заштите животне средине, успоставља се хигијенско и естетско сакупљање комуналног чврстог отпада. Грађани се усмеравају на правилно поступање са отпадом и ангажовањем запослених из комуналног предузећа смањује се број дивљих депонија и стајалишта за контејнере се чисте и одржавају. Грађани су упознати са правилним поступањем са отпадом из домаћинстава, развија се свест и мењају навике у поступању са отпадом који се смешта на уређена места и у одговарајуће посуде чији садржај збрињавања од стране ЈКП „Хигијена“ Панчево” – истакла је Маја Витман, након потписивања уговора.

(Фото: ПВ)

Пројекат „Град Панчево данас – оно што остаје и сутра“ су/финансирао Град Панчево