ПРВИ КОРАК... Бела Црква, али и насељена места

Бела Црква

Значајна подршка Покрајине општинском буџету

РЕШИТИ ПРОБЛЕМ ОТПАДНИХ ВОДА

• Ово је само први корак у правцу решавања свих комуналних проблема – истакла је Виолета Симић, председница општине

У оквиру подршке руралном развоју и заштити животне средине, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине подржао је пројекат Општине Бела Црква за израду пројектно-техничке документације на унапређењу управљања комуналним отпадним водама у свим насељеним местима.

Уговор о финансијској подршци Покрајине за реализацију тог пројекта, укупне вредности од 5.400.000 динара, у име Општине Бела Црква, потписао је Дарко Остојић, самостални саветник Канцеларије за локални економски развој.

Верујемо да уз помоћ виших нивоа власти, у наредном периоду можемо значајно унапредити комуналне услуге у свим областима и да је ово само први корак у том правцу. Очекујем да ће белоцркванско комунално предузеће успешно да се ухвати у коштац са овом проблематиком и да ће почети да је унапређује” – истакла је тим поводом Виолета Симић, председница Општине Бела Црква.

Пројекат „Општина Бела Црква данас  – оно што остаје и сутра“ суфинансира Општина Бела Црква.