Њега знате – Једини начелник ПУ који је „преживео“ 5. октобар отишао у пензију

УВЕК ТАМО ГДЕ ЈЕ ГУСТО • Тридесет година био је полицајац, од тога 28 година је провео на одговорним положајима, а 10 година на месту Вељовићевог помоћника   ПРВИ радни однос засновао је 1985. године, и то као...

НЕПОКРЕТНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ ЈУЖНОГ БАНАТА

НЕПОКРЕТНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ ЈУЖНОГ БАНАТА · У овом броју објављујемо наставак текста ауторског рада Јасмине Вујовић, дипл. инжењера архитектуре у Заводу за заштиту споменика културе у Панчеву СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ – АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА ОСТАЦИ ТВРЂАВЕ ГРАДА КОВИНА Споменик кулуре од...