Пландиште

Одржана 6. седница Скупштине општине Пландиште

ОД ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА ДО…

• Магдалена Тошић, досадашња начелница Одељења за друштвене делатности, на новој функцији: функцији заменика секретара Скупштине општине

На 6. седници Скупштине општине Пландиште, одржаној последњег радног дана протекле недеље, а којој је председавао Горан Доневски, председник СО, пред одборницима је било 11 тачака дневног реда.

Седници су присуствовали  председник Општине Пландиште Јован Репац и заменик председника Душан Ћурчић, а  прва тачка дневног реда била је избор заменика секретара Скупштине општине. На то место, одборници су већином гласова изабрали Магдалену Тошић, досадашњу начелницу Одељења за друштвене делатности локалне самоуправе Скупштине општине Пландиште.

Одборници су потом дали сагласност да екстерну ревизију Завршног рачуна буџета Општине Пландиште за 2020. годину, обави неко ко за ту врсту посла испуњава законске услове, а уз сагласност надлежне ревизорске институције Србије.

Након тога усвојена је Одлука у усвајању Стратегије унапређења предшколског васпитања и образовања општине Пландиште 2021 – 2025, а која је део пројекта „Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања  – СУПЕР“,  који се реализује из ИПА претприступних фондова Европске уније, а у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

Потом је усвојена и Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште, као и Одлука о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења.

Одборници су усвојили и Програм за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Пландиште, Програм за коришћење средстсва од наплате накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Пландиште за 2021. годину и Програм рада Историјског архива Бела Црква за 2021. годину.

На крају 6. седнице, одборници СО су усвојили  Решење за образовање стручне комисије за израду годишњег програма заштите, унапређења и коришћења пољопривредног земљишта у саставу: Зоран Мајкић, председник и чланови: Илија Селаковић, Драгослав Аврамовић, Зоран Брдар, Драган Цветановски, Игор Ђорђевски и Љиљана Куневски.

     Одборници су донели и  Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица, Вјерочке Марчек,  због одласка у пензију и Решење о именовању новог члана, Димитрија Ангеловског. 

Фото: Старт 013