ЕФИКАСНО... председавајући седници на челу са Миланом Гарашевићем, председником СО

Ковачица

Одржана 4.  седница Скупштине општине Ковачица

БУЏЕТ, ТАКСЕ, ПЛАНОВИ, ИЗВЕШТАЈИ…

• Одборници су се бавили и проблемом напуштених и изгубљених животиња – паса и мачака, те су донели одлуку да о томе брине ЈКП „Елан“

За свега двадесетак минута, 20 одборника Скупштине општине Ковачица, којој је председавао Милан Гарашевић, председник СО, једногласно су усвојили свих 29 тачака дневног реда.

На свом 4. сусрету у овом сазиву, последњем у овој години, одборници су донели Одлуку о буџету Општине Ковачица за 2021. годину, као и Кадровски план за 2021. годину.

Измењене су и допуњене одлуке о локалним комуналним таксама, а донета је и Одлука о платама, накнадама и другим примањима лица на јавним функцијама у органима и службама Општине Ковачица, као о о накнадама за одборнике, чланове Општинског већа и чланове радних тела и комисија Скупштине општине Ковачица.

Одборници су се бавили проблемом напуштених и изгубљених животиња – паса и мачака, те су донели одлуку да о томе брине ЈКП „Елан“, и то  њиховом предајом у прихватилиште или ветеринарску станицу, као и контролом и смањењем њиховог броја спровођењем стерилизације или кастрације, на целој територији општине.

И даље ће Општина из буџета плаћати дугове Дома здравља из ранијег периода, а потом су усвојени планови рада и финансијски извештаји јавно-комуналних предузећа и установа чији је оснивач Скупштина општине Ковачица.

За крај, и једна кадровска одлука:  изабрани су чланови Комисије за представке и жалбе, на челу ће бити Ранко Стојановић из Путникова.

(Фото: РТВ Ковачица)

Пројекат „Општина Ковачица – локална самоуправа у функцији самоуправе грађана“ суфинансира Општина Ковачица