У СКЛАДУ СА... са 6. седнице Скупштине општине Ковин, којој је присуствовала и Сања Петровић, председница општине (прва с слева у првом реду)

Ковин

Акценти са 6. седнице Скупштине општине Ковин

СВЕ СПРЕМНО ЗА 2021. ГОДИНУ, САМО ДА…

• Скупштина општине усвојила је буџет за 2021. годину, као и Закључак о финансирању установа јавних служби из буџета Општине Ковин

Одборници Скупштине општине Ковин састали су се 18. децембра, по 6. пут у новом сазиву.

На последњој овогодишњој седници усвојена је Одлука о буџету Општине Ковин за 2021. годину,  и с њом у у непосредој вези и Закључак о финансирању рада установа јавних служби из буџета Општине Ковин за 2021. годину.

На 6. седници усвојен је и Кадровски план Општинске управе и Правобранилаштва општине Ковин за наредну годину, као и Одлука о месним заједницама на територији општине Ковин, чиме је престала да важи одлука донета 2016. са допунама из 2017. године.

Одборници су прихватили и Извештај о ревизији правилности пословања Општине Ковин, који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. и на расходе за запослене у 2019. години, као и Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе «Наша радост» Ковин, а предмет ревизије биле су јавне набаке и расходи за запослене у поменутом периоду.
Донето је решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за 2021. годину, затим на Програм пословања ЈП „Ковин гас“ Ковин за 2021. годину, на Програм рада и на финансијски план Туристичке организације општине Ковин за 2021. годину.

Пре свих ових тачака дневног реда, одборници су на почетку 6. седнице усвојили Записник са 5. седнице СО, одржане 4. децембра, по хитном поступку.

На свом петом заседању, одборници су усвојили  Извештај о извршењу буџета општине Ковин у периоду јануар – септембар 2020. године, као и последњи ребаланс буџета за 2020. годину. На тој седници донета је Одлука о изради Плана развоја општине Ковин за период 2021 – 2027. године, Одлука о јавним расправама, Одлука о изради измена и допуна Детаљне регулације инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско поље „Чибук“ у Мраморку, Одлука о додељивању посебних права ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, чији је оснивач општина Ковин, за обављање делатности на које се Закон о јавним набавкама не примењује, као и Одлука о допуни Пословника Скупштине општине Ковин.
Донета су и решења о давању сагласности на Другу измену Финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2020. годину; о давању сагласности на Трећу измену Програма пословања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за 2020. годину, затим,  Решење о измени Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Ковин, као и Решење о измени Решења о образовању Стручног тима. На 5. седници именован је нови сазив Савета за младе СО Ковин.

(Према: Општински  сајт)

Пројекат „Локална самоуправа у функцији самоуправе грађана“ суфинансира Општина Ковин.
Ставови изнети у подржаном медијсском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.