Пландиште

Одржана 29. седница Скупштине општине Пландиште

УСВОЈЕН  ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2018. ГОДИНУ

• Донета одлука о родитељском додатку незапосленим породиљама, а усвојени су и извештаји о пословању установа, чији је оснивач Скупштина општине

Седница Скупштине општине Пландиште, 29. у овом сазиву,  одржана је у петак,  21. јуна. На дневном реду седнице којој је председавао Ендре Сабо, председник СО Пландиште, било је укупно 13 тачака.

Одборници су прво разматрали и усвојили  Одлуку о Завршном рачуну буџета Општине Пландиште за 2018. годину. У оквиру ове тачке је речено да су у поступку припреме Завршног рачуна буџета за 2018.годину спроведена књижења којим се обезбеђује израда завршног рачуна по готовинској основи.

Анализом приказаних табела извештаја у материјалу за ову тачку, констатује се да су укупни приходи  и примања у 2018. години износили 539.401.000 хиљада динара, а укупни расходи 535.943.000 хиљаде динара. У извештају овлашћеног ревизора стоји да се „финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај општине Пландиште  на дан 31. децембра 2018.године, као и резултате њиховог пословања, токове готовине и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са прописима Републике Србије.“

Одборници су потом донели Одлуку о остваривању права на родитељски додатак незапосленим породиљама, за коју је речено да ће се на основи ње  побољшати материјални положај  незапослених породиља са пребивалиштем  на територији општине Пландиште, као вид организоване социјалне помоћи.  Одборници су једногласно донели  и Одлуку о пријављивању и управљању приватним интересима јавних функционера у поступку доношења општих аката којом се ближе уређује поступак пријављивања  и управљања приватним интересима јавних функционера  општине Пландиште у поступку утврђивања предлога и доношења одлука и других општих аката из надлежности општине Пландиште.

Донета је и  Одлука о поступку предлагања кандидата за чланове Надзорног одбора јавног предузећа, чији је оснивач општина Пландиште. На дневном реду последње седнице СО Пландиште било је и разматрање једног броја  извештаја о раду и финансијском пословању установа, чији је оснивач општина Пландиште. Први је био Извештај о раду Општинског већа општине Пландиште за 2018. годину. У оквиру ове тачке је речено да је Веће разматрало 230 тачака дневног реда и усвојило 97 предлога аката и то 30 предлога одлука, 61 предлога решења, три предлога програма и три остала акта.

Одборници су једногласно  усвојили Извештај о пословању Историјског архива Бела Црква за 2018. годину, као и извештаје Народне библиотеке Пландиште, Културно обрзовног центра „Вук Караџић“ Пландиште, Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште, Центра за социјални рад, Црвеног крста Пландиште и Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште.

У оквиру Одборничких питања, одборници су констатовали потребу да се у Дому здравља у Пландишту оформи Служба хитне помоћи и да се,  колико је то могуће, редовније одржавају јавне зелене површине у Хајдучици. Речено је и да би све противградне станице у Општини требало да буду активне јер су тренутно активне само две.

Пројекат „Општина Пландиште – локална самоуправа у функцији самоуправе грађана“ суфинансиран је из буџета Општине Пландиште