Пландиште

Одржана 27. седница Скупштина општине Пландиште

БУЏЕТ ПОВЕЋАН ЗА  42 МИЛИОНА ДИНАРА

• Због демографских промена,  у десет месних заједница убудуће ће бити по три члана савета, а само у три месне заједнице по пет

На свом 27. сусрету у овом сазиву,  у четвртак,  18. априла, одборници Скупштине општине Пландиште имали су пред собом 33 тачке дневног реда.

Седница, којој је председавао Ендре Сабо, председник СО, одржана је у четвртак, 18. априла, а прва тачка дневног реда била је Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2019. годину. Том одлуком, коју су одборници усвојили након што су им изнети разлози за доношење првог допунског буџета, извршена је корекција плана овогодишњег буџета, тако да ће он, уместо 591.158.212 динара, износити 633.310.000 динара.

После усвајања првог ребаланса буџета за 2019. годину, одборници су донели Одлуку о месним заједницама на територији општине Пландиште. Овом одлуком ближе се уређује правни статус месне заједнице, као што је промена њеног продручја или укидање, затим, права, дужности, број чланова, формирање и распуштање савета месне заједнице, као и начин  финансирања и функционисања месне заједнице као форме локалне самоуправе грађана. Иначе, већ раније је, због демографских промена у општини, Статутом општине смањен, како број одборника СО и чланова Општинског већа, тако и број чланова савета месних заједница. Тако ће и број чланова савета МЗ у 10 месних заједница бити смањен на три, осим у месним заједницама Пландиште, Велика Греда и Хајдучица, где ће савети имати по 5 чланова.

Одборници су усвојили и Одлуку о измени Одлуке о мрежи основних школа на територији општине Пландиште, којом је прихваћена препорука покрајинског Секретаријата за образовање да у одлуци стоји да се у ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Хајдучици, образовање обавља у посебним одељењима, као и образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју  и инвалидитетом, у оквиру посебног одељења од 1. до 8. разреда.

Потом је донето и више одлука које се тичу накнада за коришћење јавних површина, заштите и унапређења животне средине, висине закупнине за коришћење јавних површина и земљишта, правилима кућног реда, као и Одлука о изменама и допунама Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату зарада запослених у Општинској управи општине Пландиште.

После усвајања извештаја о раду и финансијском пословању свих 13 месних заједница, одборници су се бавили и кадровским питањима. Тако су донете одлуке о именовању новог председника УО КОЦ „Вук Караџић“, председника Комисије за месне заједнице, као и чланова Школског одбора ОШ „Јован Јовановић Змај“ и Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.