Панчево

Резултати конкурса за доделу средстава за реализацију мера активне политике запошљавања

БИЋЕ ОПРЕМЉЕНА ДВА КАБИНЕТА

• Финансирани су пројекти две средње школе: „Економско-трговинске школе „Паја Маргановић“ и Машинске школе „Панчево“

Закључком Градоначелника града Панчева од 09. 06. 2020. године, расписан је Јавни позив за учешће средњих школа са територије Града Панчева на конкурсу за доделу средстава, у вези са реализацијом мере активне политике запошљавања: “Унапређење конкурентности средњих школа, путем побољшања услова за извођење практичне и пројектне наставе” у 2020. години.

Од укупно 10 школа, у којима се реализује настава средњег образовања и васпитања, на конкурс се јавило седам школа са осам предлога пројеката. Савет за запошљавање града Панчева је на својој седници од 06. 08. 2020. године, разматрао пријаве по расписаном јавном позиву, и дао позитивно мишљење за два предлога пројекта.

Александар Стевановић, градоначелник града Панчева, прихватио је предлог Савета за запошљавање о финансирању два пројекта, у укупном износу од 500.000 динара, и то за пројекте које су поднели:

• Економско-трговинска школа „Паја Маргановић“ Панчево, Опремање кабинета за куваре, конобаре и посластичаре савременом опремом – финансирање у износу од 248.662,00 динара и

• Машинска школа „Панчево“ Панчево, Опремање кабинета за мехатронику, компјутерско управљање и компјутерско конструисање са шест десктоп рачунара са пратећом опремом – суфинансирање у износу од 251.338,00 динара.

Чланови Градског већа града Панчева задужени за образовање и рад, запошљавање и социјалну политику, Татјана Божић и Миленко Чучковић, уручили су уговоре Ненаду Дојчиновићу, директору Машинске школе „Панчево“ и Драгани Вицков, помоћници директора Економско-трговинске школе „Паја Маргановић“ Панчево.

(Према: Градски сајт)