ПРВА ПА.. одборници су на свом првом сусрету у 2022. години имали баш пуно посла

Ковин

Одржана 16. седница Скупштине општине Ковин

УСВОЈЕН ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

• За праћење реализације активности дефинисаних Локалним акционим планом за период 2022 – 2025. година, осим носилаца активности, надлежна је и Комисија за родну равноправност општине Ковин, чији ће план рада за сваку годину усвајати одборници СО Ковин

На првој овогодишњој седници одборници СО Ковин једногласно су донели и Локални акциони план за родну равноправност општине Ковин за период 2022 – 2025. година.   Подаци неопходни за израду ЛАП-а добијени су од надлежних институција у локалној самоуправи, као и из других доступних извора. Поред тога, подаци су прикупљени кроз фокус групе и анкету са женама, а резултати истраживања представљају подлогу за планирање мера и активности Локалног акционог плана за родну равноправност општине Ковин.

Израду Локалног акционог плана општине Ковин за родну равноправност подржала је Стална конференција градова и општина у оквиру програма „Подршка локалним самоуправама у Србији на путу придруживања ЕУ: унапређење квалитета услуга, дијалог заинтересованих страна и ефикасност локалне администрације“, који финансира Влада Шведске, а СКГО га спроводи у партнерству са Шведском асоцијацијом локалних власти и региона (SALAR). Сходно томе, подршку изради ЛАП-а дале су СКГО консултанткиње др Косана Бекер и Маја Цигановић.

Нацрт ЛАП-а објављен је на сајту општине Ковин 18.12.2021. године. Јавна расправа о нацрту ЛАП-а за родну равноправност трајала је од 20. децембра 2021. године до 8. јануара 2022. године. У том периоду,  27.12.2021. године, одржан је и отворен састанак у форми округлог стола, на ком је представљен текст ЛАП-а. Нацрт ЛАП-а био је доступан у истом периоду на интернет презентацији Општине Ковин, са упутством о начину достављања писаних коментара.

За праћење реализације активности дефинисаних ЛАП-ом, осим носилаца активности, надлежна је Комисија за родну равноправност општине Ковин. Комисија је уједно надлежна и за праћење остварености циљева ЛАП-а, и она ће најмање једном годишње извештавати Општинско веће и председника општине о реализованим активностима, укључујући информисање о постигнутим резултатима, а према утврђеним индикаторима, као и о изазовима у спровођењу активности.

Комисија за родну равноправност ће за сваку годину имплементације ЛАП-а, почевши од 2022. припремити оперативни план, дефинисан у годишњем плану рада комисије, као и средства потребна из општинског буџета за реализацију активности ЛАП-а у одређеној години. Годишњи план рада Комисије за родну равноправност, укључујући оперативни план имплементације ЛАП-а, усвајаће Скупштина општине Ковин, најкасније у децембру текуће године за наредну годину. Почевши од ове, 2022. године,  оперативни план ће бити припреман у октобру текуће године за наредну годину, у складу са буџетским календаром, како би се обезбедило правовремено планирање буџетских средстава.  Усвојени ЛАП за родну равноправност 2022-2025 доступан је на веб презентацији Општине, на https://www.kovin.rs/planovi-i-pravilnici/

На седници су, иначе, именована и нова Комисија за равноправност полова: председница је Дејана Тошић из Ковина и чланице Бранка Михајловић из Ковина, Сузана Ракитован из Делиблата, Снежана Јоцић из Дубовца, Радмила Сикимић из Плочице, Миљана Крстић из Баваништа и Мирјана Стојковић из Гаја.

Одборници су  донели и низ одлука од значаја за рад предузећа чији је оснивач Скупштина општине, а бавили су се у значајној мери и кадровским питањима.

Тако је Дивна Кирилов, директорка Туристичке организације општине Ковин, добила поверење за још један четворогодишњи мандат, док је уместо Вука Вуковића, који је поднео оставку, за новог директора ЈП „Ковин-гас“ именован Горан Тодоровић, а да ли ће на тој функцији и остати знаће се после спроведеног конкурса.

После избора и измена у чланству појединих управних, надзорних и школских одбора, као и промена у саветима националних заједница, Скупштина општина је именовала и нову Комисију за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Ковин (председница је Марија Ђондовић), нови Савет за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе (председник је Витомир Новаковић) , као и нову  Изборну комисију општине Ковин, на челу са „старом“ председницом Татјаном Раденковић Јакшић, док ће  функцију секретара обављати Радмила Сикимић.