Опово

Одржана 16. седница Скупштине општине Опово

ДА СЕ ТАКО НАСТАВИ И У 2022. ГОДИНИ

• Поред усвојеног извештаја о раду Председника Општине и Општинског већа у 2021. години, који је поднео Милош Марков, председник општине, одборници су, у складу са новим законским обавезама,  именовали и нову Општинску изборну комисију

У петак, 11. фебруара, одржана је 16. седница Скупштине општине Опово на којој је најзначајнија тачка била она која се тицала извештаја о раду Председника Општине и Општинског већа у 2021. години.

Опширан извештај поднео је Милош Марков, председник општине и први човек Општинског већа.

Марков је истакао да су све активности биле у функцији остваривања основних задатака локалне самоуправе, а све у складу са свим законским прописима.

У прошлој години је три пута вршен ребаланс буџета, а сваки пут због промена у реализацији планираних прихода и потребе њиховог другачијег структурирања у складу са актуелним потребама буџетских корисника.

У склопу програмских опредељења локална смаоуправа је водила активну политику бриге о деци, као и о ученицима средњих школа и студентима. Тако су  регресирани трошкови боравка у дечјим вртићима, као и превоз ученика средњих школа и студената до њихових школа и факултета. Свако новорођено дете добијало је пригодан поклон пакет, а награђивани су и најбољи ученици и студенти.

У општинском буџету било је и средстава за потребе заштите животне средине и њеног обогаћивања разним зеленим садржајима.

Што се тиче сарадње са покрајинским и републичким органима властима, уз њихову помоћ реализивани су бројни значајни пројекти:

– доградња школског објекта ПУ „Бамби“ у Сефкерину;

– радови на адаптацији котларнице у Ош „ Доситеј Обрадовић“ и котларнице у ПУ „ Бамби“ Опово;

– реконструкција водоводне мреже у улици 2. октобра у Опову;

– радови на уређењу атарских путева;

– изградња мини-пич терена у Сефкерину;

– израда пројектно-техничке документације за успостављање соларног јавног осветљења на пешачко бициклистичкој стази Опово- Баранда и соларног јавног осветљења гробаља на територији општине;

– услуге личног пратиоца детета;

– радови на пошумљавању у циљ заштите и очувања предеоног биодиверзитета;

– израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу фискултурне сале Ош „ Доситеј Обрадовић“ Опово;

– израда Стратегије локалног одрживог развоја;

– уређење пољопривредног земљишта комасацијом КО Баранда;

– регресирање превоза ученика средњих школа и студената;

– оснаживање Канцеларије за младе и изада новог Акционог плана за младе општине Опово 2022-2025.

– пројекат „ Са младима до одрживог развоја у општини Опово“;

– пројекат „ Међусекторском сарадњом до посла за младе у општини Опово“;

– санација дивљих депонија;

– јавни радови;

– завршетак изградње локалног пута Опово – Дебељача.

Пре извештаја председника општине, одборници су усвојили Одлуку о разрешењу и именовању чланова и заменика Општинске изборне комисије, а на предлоге одборничких група „Александар Вучић – За нашу децу“, „За наше Опово“ и самосталног одборника у СО Опово.

  У стални састав Општинске изборне комисије Општине Опово именовани су: Наташа Воденичар, за председника и  Радмила Максимовић, за заменика председника, док су за чланове и заменике именовани: Јасмина Четник и Николета Спасић, Ивана Влах и Виолета Лекић, Саша Цвркота и  Саша Јованов, Драгана Антић и Јована Вакаресков,  Александар Спасојевић и Сава Лекић,  Ђока Јованов и Борка Ивановић.

За секретара је именована Јелена Петровић, а Анкица Јожика, за заменика секретара.