РЕБАЛАНС ЈЕ РЕБАЛАНС... а локална самоуправа Града Панчева реализоваће све предвиђене пројекте које су од посебног интереса за све грађане

Панчево

Одржана 11. седница Скупштине града Панчева

ИНВЕСТИЦИОНИ ЦИКЛУС СЕ НЕ ЗАУСТАВЉА

• На 11. седници Скупштине града Панчева усвојен је први ребаланс буџета за ову годину, као и низ других важних одлука за даљи развој града
• Наставља се са реализацијом бројних капиталних инвестиција у свим областима друштвеног живота

У Великој сали Градске управе Панчева данас је одржана 11. по реду седница актуелног сазива Скупштине града Панчева на којој се пред одборницима нашло преко 130 тачака дневног реда, што је рад одборника одужило до касног поподнева.

На почетку седнице, а на предлог градоначелника Панчева Александра Стевановића са дневног реда је скинут предлог одлуке којом једна улица у Северној индустријској зони у Панчеву добија име по Максу Бросеу, оснивачу немачке фирме “Бросе” која однедавно послује и у овом граду. Како је он овај поступак образложио, предлог одлуке је скинут са дневног реда, између осталог, и због захтева Јеврејске општине Панчева која је због политичке прошлости Макса Бросеа инсистирала да се поменута одлука не нађе на дневном реду ове седнице Скупштине града.

Прва и најважнија одлука ове седнице била је одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину, односно првом ребалансу градског буџета за текућу годину.  Образлажући овај ребаланс, заменица градоначелника Драгана Купрешанин навела је се овом одлуком врши расподела додатних средстава, усаглашавање средстава из републичког и покрајинског буџета као и пренамена одређених средстава и распоред неутрошених средстава из 2020. године.

  • Након наведених извршених корекција, укупни приходи буџета Града Панчева планирају се у износу од 6.397.027.454 динара а састоје се од прихода буџета, дотација и трансфера правних лица и трансфера са других нивоа власти, примања од домаћег задуживања као и пренамена неутрошених средстава из претходне године – навела је Драгана Купрешанин, подсећајући  да се буџету додаје неутрошена средства у висини од 443.164.240 динара, као и да се овим ребалансом наставља са инвестиционим циклусом, почев од најављених инвестиција попут реконструкције Тамишког кеја, уређења старог градског језгра и наставак улагања у панчевачку Општу болницу, као и нова улагања за која су средства обезбеђена овим ребалансом, а у које је она навела капитални пројекат реконструкције Улице Цара Лазара у сарадњи са Покрајином, за шта је ове године намењено преко 185 милиона динара, као и уређење дворишта Америчких зграда, за шта је издвојено 38 милиона динара. Купрешанин је навела и инвестиције у образовању, попут реконструкције фискултурне сале панчевачке Гимназије и наставак уређења дворишта Машинске школе у Панчеву, за шта је издвојено милион и 196 хиљада динара, као и инвестиције у области социјале где се планира увећање капацитета Сигурне куће и постављање видео надзора.

  • Значајна средства издвојили смо и у области културе. Бројна установе културе добила су средства за уређење својих објеката, где издвајам 10 милиона динара намењена за реконструкцију биоскопске сале Културног центра Панчево. Оно што је важно јесте то да ће локална самоуправа наставити са равномерним улагањима, како у град тако и у насељена места на територији Града Панчева. Без обзира на пандемију ми смо успели да овим ребалансом буџета издвојимо средства и за јавна и јавно-комунална предузећа у граду како би град наставио неометано нормално да функционише – рекла је она и позвала одборнике да подрже ову одлуку што су они и урадили, већином гласова.

Од важнијих, на овој седници Скупштине, усвојен је предлог Одлуке о детаљној регулацији Северна зона 3, предлог израде Плана развоја града Панчева од 2022. до 2028. године, као и предлог Одлуке о градском грађевинском земљишту и Извештај о раду за прошлу и План рада за 2021. годину Камуналне милиције Градске управе Панчева.

Кад је реч о кадровским питањима, одборници Скупштине града су дали своју подршку предлозима одлука којима продужава мандат вршиоца дужности директора за три градске установе, па ће тако Мирослав Бирцлин још годину дана обављати функцију в. д. директора Музеја Панчево, Гроздана Миленков в. д. директора Завода за заштиту споменика културе Панчево и Срђан Николић в. д. директора Дома омладине Панчево. Поред тога, досадашњи директор Дома културе Глогоњ Славко Јовановски ће такође, одлуком Скупштине града следећи мандат наставити да обавља као в. д. директора ове установе културе. Одборници су такође дали сагласност за постављење Драгиње Николић за заменика Градског јавног правобраниоца Града Панчева. Скупштина града је донела и низ одлука којим се именују нови чланови управних и надзорних одбора више институција и установа културе у граду.

Одборници су усвојили и низ планова и програма установа културе у граду и насељеним местима, као и њихове финансијске извештаје за прошлу годину. Кад је реч о ЈП и ЈКП, помоћник градоначелника Предраг Живковић је навео да су промене у плановима рада четири ЈКП везане за усвојени ребаланс, по којима је ЈКП “Зеленило” добило 20 милиона динара за текуће трошкове и пет милиона за уређивање парковских површина у граду. ЈП ГСА је ребалансом добило 28 милиона динара за мање инвестиције у насељеним местима а да је ЈКП “Хигијена” добила донацију од УНДП у висини од 50 хиљада долара за уклањање отпада. Он је образложио и предлог одлуке о документу о анализи пословања градских предузећа током прошле године који после усвакања од стране градског парламента иде у  Министарство финансија републике Србије. Пред одборницима се нашао и предлог одлуке о Ивештају о реализацији уговора о јавно-приватном партнерству о одржавању путне инфраструктуре у граду о којем је градска менаџерка Маја Витман рекла да су сви укључени у овај пројекат свој део посла одрадили изузетно и да је до сада уређено око 24 километара путева као и да се тренутно изводе радови на реконструкцији улица у насељеним местима, али и да ће бити реализовано реконструкција осам улица у граду у чему је већ почело решавање имовинско-правних послова и издавања дозвола.

У расправи са опозиционим одборником Петром Јојићем, градоначелник Стевановић је нагласио да над целим овим послом све време обавља стручни надзор. Скупштина је усвојила и одлуке о отуђењу 17 парцела градског грађевинског земљишта.

(Старт 013)