ТИМСКИ ДО... мр Јасмина Ђаков

На кафи са…

Мр Јасмина Ђаков, в. д. директора Дома здравља Ковин

НАШ КОРИСНИК ЈЕ У ЦЕНТРУ НАШИХ АКТИВНОСТИ

• У оквиру Другог пројекта развоја здравства Србије, под патронатом НАЛЕД-а, а на основу праћења учинка рада, оцењено је да се Дом здравља Ковин налази међу најбољим здравственим установама овог типа у Србији

Општина Ковин је, по својој територији, једна од највећих општина, како у Војводини тако и у Србији. Дом здравља Ковин са седам здравствених станица и једном здравственом амбулантом, по насељеним местима, чини окосницу здравствене делатности у Општини Ковин, која има око 34 хиљаде становника, од којих је преко 29 хиљада осигураника РФЗО-а.

– Мисија наше установе је усмерена на унапређењу здравља свих наших грађана, јер само здраво становништво представља развојни потенцијал једне државе. Савременици смо периода суштинске трансформације наше земље у економском, социјалном и свим осталим сферама друштвеног живота и рада те је Влада РС донела одлуку да је реформа здравственог система један од главних националних приоритета, при чему је фокус на примарној здравственој заштити. Све активности друштва у области заштите здравља морају бити утемељене на примарној здравственој заштити, чији је носилац у ковинској општини Дом здравља Ковин. Наш корисник је у центру система и активности, а преко 170 запослених су свакодневно посвећени постизању његовог оптималног здравља и благостања – каже мр Јасмина Ђаков, в. д. директора, и наводи да на годишњем нивоу Дом здравља пружи становништву преко милион здравствених услуга, као и да ће следеће, 2024. године, обележити јубиларну, 60-ту годишњицу постојања.

Крајем 2019. године оснивачка права над Домом здравља Ковин преузима АП Војводина док локална самоуправа и даље има право и обавезу да води бригу о здравственом стању становника на својој територији. Сходно томе, посматрајући претходни петогодишњи период, укупно инвестиционо улагање, обезбеђено, како од стране Покрајинског секретаријата за здравство, тако и од стране Општине Ковин, било је преко 130 милиона динара, напомиње наша саговорница и даље наводи да, поред улагања у капитално одржавање објеката (санације кровова, система грејања, електроинсталација…) значајна средства, у облику капиталног улагања, су уложена у изградњу две зграде у партеру ДЗ и то наменски за Службу хитне медицинске помоћи и Службу физикалне медицине и рехабилитације.

– У посматраном периоду Дом здравља је набавио дигитализован рендген апарат, два ултразвучна апарата најсавременије генерације, а у току септембра ове године очекује се инсталирање новог дигитализованог мамографа, чиме ће наша установа на једном месту оформити Центар радиолошке и ултразвучне дијагностике. За службу биохемијске лабораторије набављен је биохемијски анализатор, хематолошки анализатор, лабораторијски микроскоп, ролер мешалица, центрифуга, аутоматски коагулометар… Центар за стерилизацију је опремљен новим стерилизаторима за суву стерилизацију и аутоклавима.

У Одељењу за здравствену заштиту жена сва медицинска опрема је зановљена (гинеколошка столица, микроскоп за цитологију, ЦТГ апарат…) а Служба денталне медицине је опремљена новим интраоралним стоматолошким апаратом, стерилизаторима и свим потребним алатом и инвентаром – набраја директорка шта је све урађено и наводи да је за Службу физикалне медицине и рехабилитације набављен ултразвучни апарат, као и мултифункционални апарат који у себи садржи апарат за примену диадинамичких струја, интерферентних струја, електротерапија, ултра-звучна терапија, терапија ласером, као и магнетотерепапија. У склопу набавке медицинске опреме набављена је и кардиолошка сонда, аспиратори, ЕКГ апарати, спирометријски систем, концентратори кисеоника за службе, одељења и одсеке установе, додаје директорка и овењује да је медицински алат и инвентар готово у потпуности зановљен, док је за набавку немедицинске опреме уложено преко пет милиона динара и то пре свега за занављање рачунарске опреме, клима, машина за прање и сушење веша, радних и терапеутских столица и другог. Возни парк је значајно унапређен набавком три санитетска возила потпуно опремљена медицинском опремом, возилом са седиштима за превоз пацијената на дијализу, а имамо и четири путничка аутомобила.

Директорка Ђаков напомиње да је ДЗ Ковин јасно трасирао пут одрживог развоја, а да би у томе успео, у установи се негује тимски рад, посвећеност послу, добра клима и квалитетна радна атмосфера, тако да су врло амбициозно дефинисане смернице будућег рада и развоја, те се у годинама које следе планира да, заједно са Покрајинским секретаријатом за здравство и Општином Ковин, реализују активности на унапређење превентивног рада, као и квалитета рада уопште, али и унапређење капиталних инвестиција, одржавања и опремања и посебно јачање тржишне оријентације установе.

ВРХУНСКЕ УСЛУГЕ… Дом здравља Ковин

– Иaкo сe здрaвствeнe устaнoвe у Републици Србији нaлaзe у веома слoжeнoj ситуaциjи, запослени у нашој установи се труде да у сваком погледу идeмo у кoрaк сa зaхтeвимa нaших сугрaђaнa унaпрeђуjући и пoвeћaвajући eфикaснoст и eфeктивнoст у раду. Бригa зa oчувaњe здрaвљa нaших сугрaђaнa нaм je нajвaжниja, jeр чувajући здрaвљe дaнaсизбeгaвaмo бoлeст сутрa. Свака минула година за собом остави путоказе за будућност. Из сваке године се извуку драгоцена искуства те, ослањајући се на прошлост, загледани у будућност, дефинишемо будуће водеће вредности наше установе: здравље је основни људски, породични и национални ресурс у остваривању живота са пуним потенцијалом; брига за пацијента је наша професионална и животна мисија а посвећеност и будућност установе је предуслов за бољи живот наших суграђана – истиче наша елоквентна саговорница и подсећа да је у оквиру Другог пројекта развоја здравства Србије, под патронатом НАЛЕД-а, а на основу праћења учинка рада здравствених установа, оцењено да се Дом здравља Ковин налази међу најбољим установама овог типа у Србији.

Нама, за крај, остаје само да честитамо.

(Старт 013)