ЕФИКАСНОСТ И ПОУЗДАНОСТ... Марија Петровић

Разговор с поводом

Марија Петровић, начелница Градске управе града Панчева

УПРАВОМ УПРАВЉАЈУ ГРАЂАНИ И ЊИХОВЕ ПОТРЕБЕ

• Градска управа је сервис грађана, у буквалном смислу те речи, а недавно ванредно стање  било je нови изазов за ову службу, на који је брзо пронађен адекватан одговор
• Рад Градске управе града Панчева полако се враћа у нормалне оквире, уз поштовање свих превентивних мера у раду са грађанима

Градска управа града Панчева је образована за вршење послова локалне самоуправе  утврђених Уставом, законом, Статутом града Панчева и другим прописима. Она обавља и поверене послове из оквира права и дужности Републике Србије и АП Војводине. У ГУ града Панчева данас има укупно 330 запослених.

  • Ми смо сервис грађана, а нашим грађанима омогућавамо остваривање права, обавеза и правних интереса.  ГУ је образована као  јединствени орган ради вршења сродних, управних, стручних и других послова у одређеној области. У оквиру ГУ су образоване основне организационе јединице, којих има 16, док су за обављање послова ван седишта ГУ образоване месне канцеларије. Односи основних организационих јединица заснивају се на правима и обавезама утврђеним законом, Статутом и Одлуком о Градској управи града Панчева. Основне организационе јединице међусобно сарађују сходно природи посла и размењују податке потребне за рад, а сарадња и комуникација је на изузетном нивоу, у шта смо имали прилику да се уверимо и у време ванредног стања. Проглашењем ванредног стања, 15. марта 2020. године, ГУ се нашла пред новим изазовом, који је представљао уједно и прилику за тестирање ефикасности у погледу  брзог и делотворног задовољавања потреба и интереса грађана – каже Марија Петровић, начелница Градске управе града Панчева, која се на тој функција налази од јула прошле године.

Како она каже, током тек завршеног ванредног стања, део услуга ГУ су биле од изузетне користи, као што су, на пример, услуга е-Вртић,  електронска услуга која је резултат повезивања и укрштања база података и система различитих државних институција кроз коју бројну документацију потребну за упис,  коју су родитељи до сада морали да прибављају на шалтерима, заменио је један електронски образац и њеном благовременом имплементацијом омогућено је грађанима Панчева да и за време ванредног стања могу електронски да пријаве своје дете у вртић.

  • Предшколска установа „Дечја радост“ је, у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије,  уз подршку Градске управе града Панчева, омогућила упис деце преко портала е-Управа што је било изузетно значајно.  И убудуће верујемо да ће родитељи ову услугу користити у најширем обиму, с обзиром на то да неће морати да изостају са посла и одустају од својих обавеза и планова како би прибавили папире потребне за упис. Цео процес се обавља уз помоћ рачунара и интернет конекције, кроз свега неколико једноставних корака – објашњава наша саговорница и додаје да су још имплементиране и услуге кроз портал е-Управе који, како она каже, представља јединствени on line шалтер са електронским услугама јавне управе које су намењене физичким и правним лицима. Taко на пример, у оквиру делокруга рада Секретаријата за општу управу, то су услуге наручивање извода из матичних књига рођених и књиге држављана.

  • Постоји и  радна група за информационе технологије чији је задатак да сагледа потребе и предлаже правце развоја информационог система, припрема интерна акта у вези са увођењем е-Управе, израђује анализе и слично. У просторијама Услужног центра постављено је шест ПОС терминала, како би се омогућило ефикасније и брже пружање услуга. На овај начин безготовински се могу платити, на пример, порез на имовину, административне таксе и то директно на шалтерима ГУ. У вези са наведеним, Град Панчево је и добио награду „Шампиони безготовинског плаћања“,  као град који је уврштен у десет најбољих  локалних самоуправа  у Србији у такмичењу под слоганом „Плати картицом и победи“, који су организовали Канцеларија за ИТ и е-Управу и НАЛЕД, у којем је учествовало 60 локалних самоуправа из целе Србији. До сада су имплементирани и програми „Бебо добродошла на свет“ за пријаву новорођенчета у МКР, пребивалишта, здравственог осигурања и подношења захтева за дечији додатак, и то већ у породилиштима, централни регистар матичних књига е-ЗУП, подношење електронским путем пријаве за утврђивање пореза за имовину и преглед пореских обавеза на територији Републике Србије кроз JIS LPA као и ЦЕОП централни систем за обједињену процедуру, Е-шалтер за подношење захтева и доставе исправа за упис у катастар непокретности и катастар водова електронским путем, Е-катастар

СЕДАМ „ВАНРЕДНИХ“ БРАКОВА
  У  циљу спровођења мера спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19, предузимале су се све неопходне мере заштите приликом чина закључења брака у складу са новонасталим околностима. Приликом пријава венчања младенци су се упознавали са свим неопходним мерама и начином на који се чин венчања обављао а у складу са одлукама, уредбама и препорукама Владе и надлежних министарстава, сама венчања су обављана у службеним просторијама, у складу са организацијом рада Градске управе и уз присуство само особа које учествују  у чину закључења брака – матичара, будућих супружника и њихових сведока односно кумова. За време трајања ванредног стања на територији матичних подручја Града Панчева закључено је 7 бракова.

Поред тога, у ГУ града Панчева се тренутно активно  ради на имплементацији QR кодова, који ће омогућити инстант плаћање  очитавањем QR кода. Физичка и правна лица би тако могла да изврше плаћање знатно брже и једноставније, само скенирањем QR кода, без потребе речног  уношења података. Планира се и рад на пројектима GTFS Панчево – руте градског превоза и редослед вожње имплементиран у Google maps, прикупљање скупова података  за портал отворених података „OPEN DATA“,  објављивање електронских услуга на порталу е-Управа, имплементација Е-инспектор пројекта, матарегистар и други, у координацији са Канцеларијом за ИТЕ.

  • Током ванредног стања изазваног епидемијом, задовољавање потреба грађана нам је био приоритет, а проглашено ванредно стање је представљало изазов за све нас. За време ванредног стања у Републици Србији процес рада је био организован тако да смо се придржавали мера, смерница и упутстава Владе Србије. Обустављен рад са странкама путем непосредног контакта, али је обезбеђен наставак обављања послова и комуникација између странака и запослених се обављала путем писане или електронске поште или телефонским путем.  Све радне активности су се спроводиле уз обезбеђиве и поштовање свих општих, посебних  и ванредних мера које су се односиле на хигијенску сигурност објеката и лица у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести и актима Владе Републике Србије донетих за време трајања ванредног стања. Са циљем смањења ризика од ширења заразе, на недељном нивоу је доношен план рада којим је организован процес рада у условим проглашеног ванредног стања. На основу плана рада утврђене су обавезе свих запослених у погледу распореда обављања послова у пословним просторијама послодавца, односно запослених који обављају рад од куће – објашњава начелница Петровић како су ванредне околности утицале на рад ГУ града Панчева. Она напомиње да је Градски штаб за ванредне ситуације био ангажован 24 часа дневно у циљу задовољавања потреба наших суграђана. У зависности од смерница и упутстава које су се „спуштале“ на локалне самоуправе од стране виших органа власти, доношена су акта који су се примењивали на територији наше локалне самоуправе.

  • Лепеза потреба суграђана за време ванредног стања била је најшире исказана, почев од потреба за информацијама и помоћи у вези са набавком лекова, елементарним животним намирницама и потрепштинама, шетањем паса, давању потребних информација у вези са битним телефонима и слично. Тако је од проглашења  ванредног стања у ситуационом центру града Панчева запримљено 6521 позива наших суграђана, који су исказивали своје потребе и износили своје проблеме. Реаговало се организовано, промптно, експедитивно  и оперативно, како налаже поступање у ванредној ситуацији – наглашава наша саговорница и додаје да се током тог периода дешавало да се јављају и грађани других, околних локалних самоуправа са својим потребама, а да су службе панчевачке ГУ такве позиве прослеђивале надлежним локалним самоуправама.

  • Након укидања ванредног стања  донет је „Интерни акт о организацији процеса рада у Градској управи града Панчева у примени мера заштите од заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања“. Запослени ГУ који су за време ванредног стања обављали рад од куће враћају се на рад у службене просторије по фазној динамици и то тако да се у првој фази враћају запослени који су обављали посао од куће, а не спадају у категорију лица за која је био обавезан рад од куће, у другој фази ће се вратити запослени старији од 60 година, а у трећој фази лица са утврђеним хроничним обољењима изузев кардиолошких, пулмолошких, онколошких болесника или дијабетичара. У последњој, четвртој фази планиран је повратак родитеља  односно старатеља деце до 12 година, као и запослених који имају дијабетес, карцином, пулмолошка или кардиоваскуларна обољења – напомиње начелница ГУ града Панчева и додаје да се тренутно примењују све опште и посебне мере превенције у пуном капацитету, како у службеним просторијама тако и приликом службених сусрета.  Градски услужни центар је почео са радом, а у циљу безбедније непосредне комуникације постављене су стаклене баријере на шалтерима центра, такође на уласку у зграду налазе се дезобаријере натопљене натријум хипохлоритом. Радници обезбеђења врше мерење телесне температуре и дезинфекцију руку свих запослених и странака.

И за крај,  начелница ГУ Марија Петровић моли све суграђане да се придржавају свих мера превенције, да се понашају савесно и одговорно, да поштују социјалну дистанцу и да користе маске и рукавице приликом уласка у зграду Градске управе.

И. Владан

Пројекат „Град Панчево – будућност у огледалу садашњости“ суфинансира(о) Град Панчево