Вршац

Консултативна радионица у Министарству за рад, борачка и социјална питања

БРЖЕ СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА

• У раду радионице, испред Града Вршца,  учествовале су Татјана Николић, чланица Градског већа и Алиса Шајн, координаторка за ромска питања

Чланица Градског већа за здравство и социјална питања Татјана Николић и координаторка за ромска питања Града Вршца, Алиса Шајн, боравиле су, 29. новембра, у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, где су учествовале у Консултативној радионици са представницима јединица локалне самоуправе и мобилним тимовима, у циљу израде Акционог плана за период 2019 – 2020. за примену стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији у периоди  2016 – 2025.

Ову радионицу организовао је Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Координационим телом за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2016 – 2025. године, а уз подршку регионалног савета за сарадњу и Тима Уједињених нација за људска права.

Током радионице су на основу искустава локалних самоуправа креирани предлози за измене и допуне како у самој стратегији тако и у  законским актима. Активно учешће у радионицама узели су и представници Сталне конференције градова и општина, као и велики број представника невладиног сектора.