ВЕЋИ БУЏЕТ... здање Скупштине општине Бела Црква

Бела Црква

Акценти са 29. седнице Скупштине општине Бела Црква

БУЏЕТ ПО ПЛАНУ, ДРУГИ РЕБАЛАНС С РАЗЛОГОМ

• Другим ребалансом, буџет за 2018. годину пројектован је на износ од 550.000.000 динара

Последњег дана новембра одржана је 29. седница Скупштине општине Бела Црква, којој је председавао председник СО Марјан Алексић, а присуствовало 30 одборника.

Од четири тачке дневног реда најважнија је била она прва, на којој су одборници разматрали Информацију о извршењу буџета Општине за период од 1. 1. 2018. до 30. 9. 2018. године.

Светлана Китановић, начелница Одељења за финансије и друштвене делатности је, образлажући приходе и расходе у првох девет месеци текуће године, истакла да је у том периоду „буџет Општине бела Црква остварио прилив од 389.536.017 динара, што је у корелацији са пристиглим средствима до 30. септембра 2018. године, што са кредитним задужењима износи 68 одсто планираних примања, а без кредитних задуживања остварено је 72 одсто буџета“.

Што се расхода тиче, по речима начелнице, они су у извештајном периоду износили 404.849.201 динар, односно 67 одсто од планираног буџета за 2018. годину.

Посматрајући однос прихода и расхода, треба узети у обзир суфицит по завршном рачуну за 2017. годину, у износу од 36.016.064 динара, а који је „ушао“ у буџет за 2018. годину.

Пошто су одборници већином гласова прихватили извештај о приходима и расходима у првих девет месеци 2018. године, прешло се на другу тачку дневног реда, на разматрање Одлуке о другом ребалансу буџета Општине бела Црква за 2018. годину.  И ова тачка прошла је без проблема, јер је већина  одборника прихватила образложење да се други ребаланс, пројектован на 550.000.000 динара, врши због прерасподеле појединих позиција буџета и пристиглих средстава са покрајинског и републичког нивоа власт, а што није било предвиђено првим ребалансом.

Одборници су потом усвојили и Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Бела Црква, као трећи тачку, а потом и одлуку о приступању доношења статута општине Бела Црква, као четврту, последњу тачку дневног реда.

На седбници је говорио и председник Општине Бела Црква Дарко Богосављевић, који истакао да „у последњих неколико година општина Бела Црква напредује у сваком погледу“, а да су „посебно видљиви резултати у изградњи Индустријске зоне и отварању 300 нових радних места у фабрици обуће“ која, по речима Богосављевића,  ускоро намерава да изгради и нови производни погон, а самим тим  запосли и нове раднике.

СиБ

Пројекат „Бела Црква јуче и данас – оно што остаје“ суфинансира Општина Бела Црква