ПОНОСНА НА ПАНЧЕВЦЕ... Јелена Стојковић Соколовић

Разговор с поводом

Јелена Стојковић Соколовић, локални омбудсман Града Панчева

РАД БЕЗ НЕПОСРЕДНОГ КОНТАКТА СА ГРАЂАНИМА

• У складу са ванредним околностима, канцеларија локалног омбудсмана ради редовно, осим што се грађани не могу непосредно обраћати омбудсману, већ путем телефона, писмом или путем електронске поште

Уместо разговора о раду канцеларије локалног омбудсмана Града Панчева током прошле године, са Јеленом Стојковић Соколовић, локалним омбудсманом, разговарамо о раду ове локалне установе током ових дана и ванредног стања. Како она за наш лист каже, и ова канцеларија је свој рад ускладила са смерницама обавезујућег карактера из закључка Владе Републике Србије од 18. марта ове године по којој сви органи, организације и институције на свим нивоима у свом раду не могу остваривати непосредан контакт са грађанима у околностима пандемије коронавируса.

  • Комуникација са грађанима се сада мора спроводити на начин тако да се грађани локалном омбудсману могу обраћати писмено путем писма, електронске поште или телефоном и да се на тај начин узму у обзир и они поднесци и обраћања без формализма у смислу елемената који су потребни у уобичајено време, када није ванредно стање. То за канцеларију локалног омбудсмана Града Панчева значи да се омбудсману грађани могу обраћати на један од наведених начина – напомиње Јелена Стојковић Соколовић и додаје да то значи да локални омбудсман грађанима стоји на располагању свакога радног дана, до 14.30 сати, на броју телефона канцеларије и до 15.30 на службеном, мобилном броју. Како она каже, водиће се рачуна да се на сва обраћања грађана одговори благовремено. Имајући у виду да Пошта ради, обрађиваће се обраћања која улазе у систем заштите права грађана тако што ће се поштом слати органима или предузећима против којих је покренута притужба, али ће се рокови, који се иначе поштују, вероватно развући због актуелне ситуације и то, како она каже, не кривицом омбудсмана, већ начином рада комплетног система органа, организација и установа у ванредним околностима.
КАКО ДО…
Као и цело друштво, тако је и рад канцеларије локалног омбудсмана у Панчеву усклађен са ванредним околностима. Пошто се грађани не могу непосредно обраћати локалном омбудсману, могу користити друге начине комуникације. То су бројеви телефона, 013 347 154 је број канцеларије на који грађани могу звати свакога радног дана до 14.30 као и службени телефон 064 8904099 који је активан до 15.30. Поред писама, грађани локалном омбудсману могу писати и на следеће адресе електронске поште: jelena.stojkovic-sokolovic@pancevo.rs i milana.pesic@pancevo.rs у било које доба.
  • Притужбе које ће се примити телефонским путем, уколико су услови за подношење испуњени у смислу да грађанин има проблем са органом локалне самоуправе, чији је оснивач Град Панчево, а којем се он обратио поводом наведеног проблема, пре обраћања локалном омбудсману, по таквим притужбама ће се поступати на начин што ће, на основу те притужбе и по сопственој иницијативи локални омбудсман обавештењима обраћати наведеном органу, организацији или установи. Повратну информацију ће грађани, као и до сада, добити писменим путем, поштом – објашњава наша саговорница и напомиње да не може гарантовати да ће наведени органи поштовати рок од 15 дана, а имајући у виду ванредно стање.

Јелена Стојковић Соколовић подсећа да локални омбудсман има овлашћења да, снагом свог ауторитета покуша да реши и проблеме са којима се грађани суочавају на локалном нивоу, а у вези са  радом  органа, организација и установа чији је иснивач  Град Панчево и који функционишу на основу одлука које је донела Скупштина града Панчева. Поред поступања по притужбама грађана, не тако мали део посла омбудсмана односи се на то да даје мишљење ради откљањање ових проблема као и давање препорука када уочи недостатке у раду локалних органа а који ови нису отклоњени током поступака.

Имајући ванредне околности изазване пандемијом коронавируса, наша саговорница, као грађанка Панчева и као локални омбудсман Града Панчева каже да нема потребе да апелује на солидарност Панчеваца током ових дана, пошто су они своју емпатију и солидарност показали до сада толико пута у разним неприликама због чега је она, како каже, веома поносна на своје суграђане.

В. Илић

Пројекат „Град Панчево – будућност у огледалу садашњости“ суфинансира(о) Град Панчево