Бела Црква

Јавни оглас за давање у закуп државног пољопривредног земљишта

ПО УСЛОВИМА ДРУГОГ КРУГА

Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања

Општина Бела Црква расписала је јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга у општини Бела Црква.

Графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по груписаним јединицама јавних надметања (комплексима), која су предмет давања у закуп и на коришћење, заинтересовани пољопривредници могу видети у згради Општине Бела Црква, у канцеларији бр. 42, сваког радног дана од 10 до 14 часова, као и на званичној веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

Особа за контакт је Љиљана Блануша, телефон 013/851-224.

Сам поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања.

Крајњи рок за пријављивање и подношење потребне документације у апликацију је до среде, 22. марта, до 15 часова.

www.belacrkva.rs