ПРИМЕР ЗА УГЛЕД... Ивана Росић

Панчево

Једно питање за…

Ивана Росић, председница Савета за родну равноправност Скупштине града Панчева

ЈЕДНАКОСТ И РАВНОПРАВНОСТ НЕМАЈУ ЦЕНУ

• На 2. седници новог сазива Скупштине града Панчева, између осталог, усвојен је и нови Локални акциони план за унапређење положаја жена и родне равноправности за 2020 – 2022. годину

Поводом усвајања новог Локалног акционог плана за уапређење положаја жена и родне равноправности, питали смо Ивану Росић, председницу Савета за родну равноправност Скупштине града Панчева, шта је то што би у кратким цртама карактерисало основне циљеве тог плана.

-Новим Локалним акционим планом за унапређење положаја жена и родне равноправности предвиђене су активности којима ће се наставити и појачати рад на унапређивању  положаја  жена, али и активности за  једнака права свих, и жена и мушкараца.

Основни задатак, и Савета за родну равноправност и свих актера у локалне самоуправе у Граду Панчеву, биће да се све кључне одреднице Акционог плана, које су у директној вези са положајем жена и родне равноправности,  у наредном периоду на ефикасан и конструктиван начин  и спроведу у дело, односно да буду саставни део  активности свих релевантних фактора у креирању друштвене стварности Града Панчева.

Оно што је посебно значајно и у садашњем друштвеном-политичком миљеу, као и у периоду важења претходног Акционог плана, а од којих директно зависи какав ће бити положај жена  и како још више унапредити све аспекте родне равноправности, а то су су активности које се тичу запошљавања, образовања, здравља, насиља над женама, учешћа жена у креирању политике друштвеног развоја, што значи у креирању доношењу одлука у свим сферама друштвене ангажованости, у политици, култури, стваралаштву, информисању, као и подстицаји у циљу удруживања с циљем очувања културних вредности, традиције, обичаја свих националних заједниоца које живе у граду Панчеву и свим насељеним местима, све је то оно што предстоји у реализацији новоусвојеног Локалног акционог плана за унапређење положаја жена и родне равноправности  – каже, ексклузивно за Старт 013, Ивана Росић, одборница Скупштине града Панчева, председница Савета за родну равноправност и посланица Скупштине АП Војводине.

Пројекат „Град Панчево – будућност у огледалу садашњости“ суфинансира(о) Град Панчево