Вршац

Радови на асфалтирању коловоза на неколико локација у граду

УЛИЦА ЈОРГОВАНА, ОЗРЕНСКА, ПОДВРШАНСКА…

• У оквиру пројекта јвно-приватног партнерства до сада је, од планираних 15,8 км, реконструисано 10,2 км коловоза

У Вршцу су у току радови на неколико локација у граду, а све у оквиру пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу, реконструкцију, одржавање и обезбеђивање доступности  дела саобраћајне локлане путне инфраструктуре у граду.

Ево шта о томе каже Дејан Чебзан, члан Градског већа за инфраструктуру.

-У току су радови у Улици Јоргована у дужини од 230 метара. Ради се на ископу и изради доњих носећих слојева коловозне конструкције од дробљеног каменог агрегата. Припремни радови за постављање бетонских ивичњака су такође у току.

У Подвршанској, у дужини од 340 метара је планиран доњи носећи слој коловозне конструкције, постављање ивичњака и чека се измештање решеткасте бандере (струја). Асфалтирање улице се очекује у среду, 16. 9. 2020. године.

У Озренској улици лево, у дужини од 600 метара је у току израда насипа на кривини како би се ублажио подужни нагиб, израда бетонских кинета и пропуста у циљу решавања одвођења атмосферских вода, а од недеље се очекује асфалтирање у дужини од око 300 метара.

Што се тиче Павлиша – општински пут у дужини од 1850 метара, на асфалтираном делу који износи око 1150 метара,  у току су радови на изради банкине од камена са планирањем и ваљањем, док се на осталих 700 метара очекује почетак радова на ископу за израду проширења постојеће носеће коловозне конструкције“, каже Дејан Чебзан, члан Градског већа за инфраструктуру, који је обишао радове и уверио се да теку по плану.

Иначе, у току претходног периода, у оквиру поменутог пројекта, реконструисано је око 10,2 км коловоза од планираних 15,8 километара.