ПОМОЋ У ПРАВИ ЧАС... седиште локалне самоуправе општине Алибунар

Алибунар

Финансијска подршка Општине пољопривреди и руралном развоју

РЕГИСТРОВАНИ  ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ, ЈАВИТЕ СЕ!

  • Расписано је пет конкурса, а сваки у циљу подстицаја развоја пољопривреде, за шта је из општинског буџета опредељено десет милиона динара

У оквиру Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Алибунар за 2022. годину, Општина Алибунар расписала је пет конкурса, након чијег завршетка ће за те сврхе из општинског буџета бити издвојено 10.000.000 динара.

Ево који су расписани конкурси:

• Конкурс за подстицаје у виду регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање),

• Конкурс за подстицаје у виду кредитне подршке – финансирање односно суфинансирање камате за краткорочне и дугорочне пољопривредне кредите,

• Конкурс за подстицаје за набавку опреме за пчеларство и набавку нових пчелињих друштава,

• Конкурс за подстицаје за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња и

• Конкурс за подстицаје за суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говеда, свиња, оваца, коза и живине.

Конкурси, са потребним формуларима и документима  објављени су на сајту општине Алибунар www.аalibunar.оrg.rs, а линк за преузимање конкурсне документације је https://alibunar.оrg.rs/konkurs-poljoprivreda/.

Крајњи рок за подношење пријава за конкурсе је 30. новембар 2022. године.

Све информације о наведеним конкурсима пољопривредници могу добити на телефон број 013/642-102 или доласком у канцеларију број 36, Општинска управа општине Алибунар, Улица Трг слободе бр. 4.

Локална самоуправа општине Алибунар позива све заинтересоване власнике регистрованих пољопривредних газдинстава са територије општине Алибунар, да поднесу пријаве ради остваривања права на подстицаје развоја пољопривреде и села.

Пројекат „Алибунар данас – оно што остаје и сутра“ суфинансира Општина Алибунар.
Ставови изнети у у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.