СЛЕДИ ШИРЕЊЕ ЧЛАНСТВА... Филип Перић

Ексклузивно

Филип Перић, председник Уније послодаваца града Панчева

БЕЗ УДРУЖИВАЊА СВИ СМО МИ СЛАБИ

• Панчево је прва локална самоуправа у Јужном Банату у којој је формирана Унија послодаваца
• Удружење је основано са основним циљем заступања интереса послодаваца града Панчева, као и учешће у раду Социјално-економског савета, чије се формирање тек очекује

Крајем фебруара у Панчеву је одржана оснивачка скупштина Уније послодаваца града Панчева, чиме је овај град постао прва јужнобанатска самоуправа у којој постоји оваква институција. У основању овог удружења послодаваца учествовало је 20 панчевачких предузећа, а за председника Уније послодаваца изабран је Филип Перић, директор “Финет инжењеринга”. Како у свом првом интервју за медије каже новоизабрани председник Уније послодаваца, иза иницијативе за оснивањем овог тела стоји потреба формирања Социјално-економског савета Града Панчева.

– У Социјално-економском савету морају бити заступљене све стране за социјални дијалог. Поред локалних, градских власти, мора постојати репрезентативни синдикат као и удружење послодаваца које, такође, мора доказати своју репрезентативност. Тај поступак је у току и ускоро очекујемо позитивно мишљење надлежног министарства. Оно што сада као најважнији задатак очекује новоосновану Унију послодаваца града Панчева јесте ширење мреже чланства, при чему се очекује да се Унији прикључе бројна предузећа из Панчева.

ОСНИВАЧИ 
  У оснивању Уније послодаваца учествовало је 20 панчевачких предузећа з. Оснивачки акт Уније послодаваца града Панчева потписали су Удружење занатлија и других предузетника Панчева, “Финет-инжењеринг”, “Електростар”, “Бурјан”, “Павле”, “Банатски Клас”, “АЛ систем”, “Васиљевић и син”, Марко-Пан”, “Геовизија”, Мала Пекара”, “Пан-Леди”, “ЛЕДИ МС”, Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац“. “Поко-Локо”. “Корал”, “Алмекс”, “Стари Тамиш”, златара “Ролекс” и “Ауто центар Зоки”. Сигурни смо да ће број чланова до краја године бити много већи.

Поред тога што ће Унија послодаваца бити партнер у раду Социјално-економског савета Града Панчева где ће се решавати најважнија питања од значаја и за послодавце и за запослене у Панчеву, Унија ће наступати и као удружење које ће заступати интересе послодаваца, односно панчевачких предузећа.

– Не верујем да ћемо у раду Социјално-економског савета имати несугласице са нашим партнерима, јер на локалном нивоу нас муче исти проблеми које сви желимо да решимо, а имамо и исте циљеве: запошљавање, напредак града, али и ниже трошкове, како живота тако и пословања. Циљ нам је и да се проширимо, да увећамо наше чланство, да се међусобно повезујемо и штитимо наше интересе као послодаваца. Без удруживања и заједничког наступа, сви смо ми слаби – сматра наш саговорник. Он даље каже да су чланови Уније већ почели са анимирањем будућих, потецијалних чланова овог удружења.

– Решили смо да не постоји чланарина за чланство у Унији већ ћемо функционисати по принципу добровољности. На тај начин тренутно, сами, својим средствима уређујемо и наше просторије које смо добили од Града на коришћење. Циљ нам је да на тај начин обезбедимо масовност чланства за које се надамо да ће се увећати када привредници виде неке бенефите од чланства у нашем удружењу – објашњава Филип Перић. Као можда најважнију функцију Уније он види и у заступању интереса привредника где, по његовим речима, има пуно тога што треба променити, пре свега у пословном амбијенту. Као пример наводи то да привреда још увек комуналне услуге плаћа далеко више него грађани, а ту је и питање пореза на имовину.

ЦИЉЕВИ
  У оснивачком акту Уније послодаваца града Панчева наведени су циљеви овог удружења. Ту је пре свега, унапређење привредног развоја града Панчева, унапређење пословања чланова, развој социјалног дијалога, промоција друштвено одговорног пословања, подршка запошљавању младих, особа са инвалидитетом и других теже запошљивих категорија лица, подстицање учествовања жена у предузетничким активностима, неговању добрих пословних обичаја и пословног морала као и сарадња са другим институцијама, организацијама и удружењима у циљу побољшања укупног привредног развоја, размене искустава и пословног повезивања.

Поред тога, једна од ствари на којој ће Унија инсистирати јесте укључивање привреде у формирање образовне политике како би се решио један од највећих проблема, а то је недостатак кадрова одређених образовних профила који су потребни на тржишту рада. Он наглашава да је Унија послодаваца спремна да се више укључи у овај процес, као и у дуално образовање како би обезбедили себи кадрове који су им неопходни, да учествује у обезбеђивању предузећа за дуално образовање, али и у усмеравању деце ка озбору оних занимања за којима постоји стварна потреба. То је, по његовим речима, обавеза  привредника, али и економска потреба.

Поред обезбеђивања услова за рад Уније и учешћа у формирању Социјално-економског савета, за ову годину Унија послодаваца има низ других планова међу којима су најзначајнији  утицање Уније на привредни амбијент у граду путем давања предлога и својим активнијим учешћем, као и у процесу увођења стручних услуга својим члановима како би се олакшало њихово пословање и међусобно повезивање.

И. Владан