УВЕК ДОСТУПНА... Јелена Стојковић Соколовић

Разговор с поводом

Јелена Стојковић Соколовић, Заштитник грађана града Панчева

ПРЕПОРУКЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА СЕ УВАЖАВАЈУ

• Током прошле године канцеларија Заштитника грађана града Панчева покренула је 156 предмета, од којих је највећи део усмерен према градским јавним и комуналним предузећима и инспекцијским службама
• Све више грађана се информише о својим правима са жељом да предупреде могуће проблеме

– Током 2018. године Заштитник грађана града Панчева  имао је 1127 обраћања грађана, од чега је формирано 156 предмета. Највише притужби је било на рад градских јавних и јавно-комуналних преузећа којих је у овом периоду било за око 10 посто више у односу на притужбе на рад Градске управе иако је претходних година њихов број био готово уједначен. Код притужби на рад Градске управе, где спадају и градски секретаријати, највише притужби је било на рад Секретаријата за инспекцијске послове, односно на комуналну и на грађевинску инспекцију подједнако. Са овим инспекцијским органима Заштитник грађана остварио је веома добру сарадњу – објашњава Јелена Стојковић Соколовић. Она каже да, што се тиче градских предузећа, највише притужби током прошле године  било је на рад ЈКП “Водовод и канализација”, од којих је највећи део био завршен тако што је ово предузеће још у току поступка отклонило повреде на које су грађани указивали, осим у два случаја у којима је Заштитник грађана дао препоруке у складу са којим је ово предузеће поступило.

Проблеми у раду овог градског предузећа односили су се на неочитавање водомера у складу са прописима, односно градском одлуком која захтева да се очитавање обавља једном месечно осим у околностима када то није могуће попут ниских температура током зиме.

Поред тога, друга препорука Заштитника захтевала је од овог предузећа да се умање рачуни корисницима услуга овог предузећа за обрачунски период пре промене цене, што је “Водовод”такође  уважио, о чему је јавност обавештена у медијима и обавештењем у шалтер сали предузећа.

НИЈЕ ВИШЕ…
  Најновијим изменама Закона о локалној самоуправи измењено је име институције Заштитника грађана на локалном нивоу тако да ће убудуће она носити име Локални омбудсман и ту, осим имена ове градске установе, неће бити других измена по питању њеног рада и надлежности.

– Што се тиче градских установа, оне су по притужбама заступљене у мањој мери, али ипак не можемо рећи да су проблеми занемарљиве природе, пошто се ради о Центру за социјални рад, који остварује  социјалну заштиту грађана и ПУ “Дечија радост” по питању уписа деце. Са овим установама Заштитник грађана је такође имао добру сарадњу. Имали смо и питање накнаде за одржавање гробних места у насељеним местима где смо дали препоруку да се ова накнада потражује од закупаца, а не од свих грађана како је то било у једном насељеном месту – наводи Заштитник грађана града Панчева. Она додаје да препоруке којима су окончане притужбе грађана производе правно дејство код свих грађана који имају исти проблем и као пример наводи доношење нове одлуке о субвенционисању трошкова превоза за ученике средњих школа. По старој одлуци, Град је субвенционисао превоз ученика који су путовали до места до којих је постојала линија АТП-а, док су остали морали плаћати пун износ карте. По покретању поступка, уз велики напор Градске управе донета је нова одлука којом су изједначена права свих по ово питању.

– Могу да кажем да је Заштитник грађана града Панчева покренуо и иницијативу за измену Одлуке о располагању станова града и њено усклађивање са законском процедуром што је уродило плодом, донета је нова усклађена одлука. Подигли смо и сарадњу са Центром за социјални рад на виши ниво, где смо решили проблем непримања захтева за социјалну помоћ, тако да је сада грађанима омогућено поднети захтеве и када ти захтеви зависе од неког другог, претходног питања, наравно када грађани ту околност документују – подсећа наша саговорница и додаје да је много урађено да установе и предузећа своје рокове у односу са грађанима ускладе са начелима добре праксе. Током прошле године канцеларија Заштитника грађана Панчева је дала своје мишљење о изменама Одлуке о финансијској подршци породицама са децом и субвенционисање комуналних рачуна грађана који су у социјалној потреби њиховим умањењем у износу од 10 посто. Доста је урађено и по питању откупа станова намењених избеглицама у зградама у Панчеву и Јабуци, у чему је добијена подршка надлежне градске већнице Сузане Јовановић.

Такође, обраћања грађана за које ова установа није надлежна је исто било у великом броју а како каже наша саговорница, нека од њих су била упућена на рад судова, за шта градски Заштитник грађана није надлежан, па су грађани усмерени на више судске инстанце, грађани су се жалили и на рад предузетника, односно радњи где је Заштитник грађане упутио на тржишну инспекцију и Удружење за заштиту потрошача, а било је и неких сукоба приватних лица где је могао бити покренут потпуно бесплатан процес медијације за шта Заштитник грађана града Панчева има лиценцу.

– Ту смо формирали 13 предмета код којих је покушана медијација односно мирно решавање сукоба од којих је један успешно решен док код се осталих случајева, на позив на медијацију друга страна није одазвала. Морам рећи да је медијација јако флескибилан и јако ефикасан процес на добровољној бази који може уштедети и време и новац за трошкове судских процеса. Што се тиче обраћања грађана, све мање је грађана који не знају надлежности ове установе, а све више је оних који желе да се информишу о својим правима како би предупредили неки проблем и били активни у њиховом спречавању што је за сваку похвалу – сматра наша саговорница. Она подсећа да ова канцеларија има одличну сарадњу са републичким и покрајинским Заштитником грађана и, иако не постоји нека хијерархијски однос између њих, постоји професионална обавеза да код обрађања грађана код којих се препознају проблеми који су у њиховој надлежности, ти грађани упуте на покрајинског или републичког Заштитника грађана.

Као један од примера, наша саговорница наводи велики број грађана који су се обратили Заштитнику грађана Панчева поводом проблема са рачунима Јавног водопривредног предузећа “Воде Војводине”: – Ми смо сматрали да су тиме повређена права грађана и упутили смо их и помогли им у обрађању надлежном покрајинском омбудсману. Реч је о рачунима са идентификованим износом, али неидентификованим претходним периодом дуговања. Како је рачун веродостојна исправа што значи да се истинитост података у њему претпоставља, у овом случају је истинитост података доведена у питање пошто није наведен моменат настанка обавезе или почетак дуговања – напомиње Јелена Стојковић Соколовић и наводи да сви грађани који живе у кућама имају обавезу плаћања одводњавања, али додаје да и ту има апсурдних ситуација тако да је могуће да грађанин плаћа одводњавање за своју њиву која се води као грађевинско земљиште а иста је све време под водом.

И. Владан