ЈАСАН ЦИЉ... грађанин у фокусу рада локалне самоуправе

Ковачица

До краја марта Општина у пројекту „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“

ШТО БРЖЕ ПОБОЉШАТИ СТАНДАРД ГРАЂАНА

• Пројекат ће се спроводити уз подршку Скупштине АП Војводине, Покрајинске владе и Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

У координацији  са Фондом за европске послове Аутономне Покрајине Војводине, Општина Ковачица ће до краја марта  марта ући у реализацију пројекта  „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“, тако што ће започети едукација  запослених у јединицама локалне самоуправе у АПВ, међу којима је и Општина Ковачица.

Циљ пројекта је да се   практична употреба знања у свакодневном раду, сарадња међу јединицама локалне самоуправе и покрајинских институцијама руководи основним принципима регионалне политике Европске уније: кофинансирање, концентрација и дугорочно планирање и програмирања партнерства.

Пројекат ће се спроводити уз подршку Скупштине АП Војводине, Покрајинске владе и Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Пројекат се спроводи у програмском периоду Европске уније (2021-2027) и подразумева формулисање регионалних приоритета, развојне пројектне предлоге и равномеран развој АП Војводине и јединица локалне самоуправе, што за резултат има побољшање стандарда грађана.

Планирано је да се пројекат заврши у јулу 2021. године, а циљ конкретног програма је плански допринос бољем коришћењу локалних капацитета за апсорбцију средстава из ЕУ фондова како би се убрзао регионални развој.

(Према: ПВ)