ПРЕВЕНТИВА... потписници протокола у Скупштини града Београда

Београд

Потписани протоколи о сарадњи градова и општина дуж сливова Велике Мораве и горњег Дунава – Банатски водотокови

ДА СЕ НЕ ПОНОВИ 2014. И 2016.

• Протокле о сарадњи потписали су и представници локалне самоуправе оба града и свих шест општина Јужнобанатског округа

Протоколи о сарадњи градова и општина у сливу Велике Мораве и сливу горњег Дунава – Банатски водотокови потписани су 22. фебруара 2018. године у Скупштини града Београда. Сарадња локалних самоуправа успостављена је у циљу смањења ризика и превенције последица елементарних непогода.

Иначе, идеју о удруживању градова и општина подржали су: Министарство за државну управу и локалну самоуправу (МДУЛС), Стална конференција градова и општина (СКГО), Канцеларија за управљање јавним улагањем (КУЈУ) и Програм Уједињених нација за развој (УНДП).  Сарадња и удруживање градова и општина огледа се у: области превенције, едукације и реаговања у ванредним ситуацијама; припреми заједничких стратешких и планских докумената из области управљања ризицима; коришћењу материјално – техничких средстава и отклањању последица елементарних непогода и несрећа уколико до њих дође.

Протоколи о сарадњи обухватили су 12 општина и градова дуж слива Велике Мораве (Крагујевца, Јагодине, Пожаревца, Баточине, Раче, Велике Плане, Смедеревске Паланке, Жабара, Параћина, Свилајнца, Варварина и Ћићевца) и 19 локалних самоуправа у сливу горњег Дунава – Банатски водотоци (Аде, Алибунара, Беле Цркве, Вршца, Житишта, Зрењанина, Кањиже, Кикинде, Ковачице, Ковина, Нове Црње, Новог Бечеја, Новог Кнежевца, Опова, Панчева, Пландишта, Сенте, Сечња и Чоке).

Бранко Ружић, министар државне управе и локалне самоуправе рекао је да су нас катастрофалне поплаве 2014. и 2016. године натерале да се суочимо са нашом неспремношћу за такве ванредне ситуације, као и да разумемо последицу неинвестирања у одбрамбене капацитете. Ружић је поручио да ће бити направљен одговарајући законски оквир за ту сарадњу дуж сливова, а посебно у погледу располагања људским и финансијским ресурсима за међуопштинску сарадњу.

Заменик градоначелника Београда Андреја Младеновић је рекао да су протоколи историјски документ и да је веома важно окупити градове и општине, који треба да са општинског нивоа дају сигнал Влади да су општине прве које су изложене ризицима и које су на удару.

Заменица директора Канцеларије за јавна улагања Сандра Недељковић је рекла да локалне самоуправе треба да буду спремне да пруже први одговор у ванредним ситуацијама, јер ако то не ураде онда ни државни органи на националном нивоу то не могу да ураде. Истакла је и да се брзим реаговањем са локала доста смањује штета, као и да се и када нема елементарних непогода мора константно радити на превенцији и улагати.